รู้หรือไม่…อีก30ปี “อินเดีย”จะเป็น”ตลาดการค้า”ที่ใหญ่ที่สุด??

0

ในการอบรม Ignite Thai Move ผู้นำใหม่ ทิศทางใหม่ นำไทยสู่ศตวรรษที่ 21รุ่นที่2 เมื่อวันที่ 9 พ.ย.62 “ประชากรโลกในอีก 30 ปี ข้างหน้า:โอกาสหรือวิกฤติ”  โดย ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์  ได้กล่าวถึง สถิติประชากรโลกในอีก30ปี ในอนาคต ที่น่าสนใจ ประเทศอินเดียจะกลายเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก จะแซงหน้าประชากรชาวจีนในอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้  ใจความสำคัญระบุว่า..

ถ้าเราไม่เริ่ม…เราช้า!!

ปีค.ศ.2050 ประเทศอินเดียจะมีประชาการ 1,540ล้านคน รองลงมาเป็นจีน จะมีประชากร 1,400ล้านคน เพราะฉะนั้นตลาดอินเดียจะเป็นตลาดใหญ่มา กที่เราไม่เคยสนใจ  ซึ่งในเชิงการค้าเราทิ้งอินเดียไม่ได้โดยเด็ดขาด

 

ในความคิดของคนอินเดีย สินค้าไทยดีที่สุด

หากสังเกตเวลาชาวอินเดียมาเที่ยวประเทศไทย พวกเขานิยมซึ่งของอปุโภค บริโภคกลับบ้าน ซึ่งเขามีความเชื่อว่า สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป….ทุกอย่างที่ขายในซูเปอร์มาร์เกตเมืองไทยคุณภาพดีกว่าของอินเดีย ถือเป็นของพรีเมี่ยม เกรดเอ ต้องซื้อกลับบ้าน

 

ภาษาก็เป็นองค์ประกอบสำคัญ

หลายท่านอาจจะบอกว่า ค้าขายกับอินเดีย พูดภาษาอังกฤษกก็ได้ เพราะอินเดียสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว  แต่ “เนลสัน แมนเดลา” กล่าวไว้ว่า ถ้าคนพูดด้วย “ถ้าคุณพูดด้วยภาษาที่เขาเข้าใวได้ ข้อความที่พูดจะเขาไปในสมองของเขา แต่ถ้าพุดด้วยภาษามารดาของเขาสิ่งที่คุณพูดจะเขาไปอยู่ในหัวใจ”  (If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.) คุณจะค้าขายได้ถ้าคุณพูดภาษาเขาได้โอกาสที่จะค้าขายได้มีอีกเยอะ

 

ชมคลิป https://www.youtube.com/watch?v=wP7XGLne09I