ธ.กรุงไทย เผย ผู้ที่มีสถานะ “ตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่ม” เราไม่ทิ้งกัน.com คืออะไร?

0

ธนาคารกรุงไทย เผย ผู้ที่มีสถานะ “ตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่ม” เราไม่ทิ้งกัน.com และ เราต้องทำอย่างไรต่อไป

สืบเนื่องจาก มาตรการรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ของรัฐบาล ที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (Covid-19) ซึ่งหลังจากที่ระบบ AI ตรวจสอบคัดกรอง ปรากฏว่า มีประชาชนหลายคนออกมาโวยวาย เนื่องจากการตรวจสอบที่ไม่ตรงตามความจริง และทำให้หลายคนไม่ได้สิทธิรับเงินเยียวยาดังกล่าว อย่างไรก็ตามทางกระทรวงการคลัง จะมีการเปิดให้ประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ ลงทะเบียนยื่นอุทธรณ์ที่หน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน ซึ่งคนกลุ่มนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบ อย่างเข้มงวดต่อไปนั้น

ล่าสุด www.เราไม่ทิ้งกัน.com มีสถานะขึ้นมาใหม่ หลังจากที่ประชาชนที่ตรวจสอบสถานะ ซึ่งหลายคนที่ขึ้นว่า “อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่ม” มีการเข้าไปสอบถามกับทางกรุงไทย ซึ่ง Krungthai Care ก็ได้ตอบข้อสงสัยนี้

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

สำหรับผู้ที่ขึ้นว่า “อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่ม” ซึ่งสถานะดังดล่าว อยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มว่าเข้าหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขของมาตรการฯ หรือไม่ ซึ่งระบบกำลังตรวจสอบและจะทยอยแจ้งผลให้ทราบอีกครั้งต่อไป

ที่มา : ตอบคำถามผู้ที่มีสถานะ “ตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่ม” เราไม่ทิ้งกัน.com