อบจ.ชลบุรี ทุ่ม 200 ล้าน เยียวยาโควิด-19 กว่า 2 แสนครัวเรือน

0

อบจ.ชลบุรี ทุ่ม 200 ล้าน แจกเยียวโควิด-19 กว่า 2 แสนครัวเรือน ให้นำเงินไปใช้จ่ายตามความต้องการของตัวเอง ขณะที่ส่วนท้องถิ่นให้ไปประเมินความเดือดร้อนอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 15 เม.ษ.63 ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีการประชุมการควบคุม ป้องกัน และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดชลบุรี (ยกเว้นเมืองพัทยา) โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี เป็นประธาน

โดย ในเบื้องต้น อบจ.ชลบุรี จะมอบเงินให้ครอบครัวละ 1,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยาช่วงสถานการณ์โควิด-19 อย่างเร่งด่วน ผู้ได้รับเงินสามารถนำไปจ่ายได้ตรงตามความต้องการทันที คาดว่า จะมีผู้ที่ได้รับประมาณ 2 แสนครัวเรือน งบประมาณ 200 ล้านบาท

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จะไปสำรวจผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ของตัวเอง และจัดสรรงบประมาณ 50% ร่วมกับงบประมาณ อบจ.ชลบุรี อีก 50%

ข้อมูลจาก : อบจ.ชลบุรี ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ภาพ กิจกรรม