ทักษะพัฒนาครู-เด็กอย่างสมวัย ด้วยระแบบ DLTV พบผลลัพธ์ดี มีพัฒนาการแบบ NEW NORMAL

0

ถ้าพูดถึงคำว่า “เด็ก” คือวัยที่ต้องการพัฒนาการในทุกๆด้าน ทั้ง ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ทั้งหมดนี้คือส่วนสำคัญที่ช่วยในการเจริญวัยของเด็กอย่างครบองค์ประกอบ

การที่เด็กวัยปฐมวัยได้รับการพัฒนาที่ครบด้าน ก็จะทำให้เด็กๆเหล่านี้มีคุณภาพในการเติบโตขึ้นมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคตด้วยเช่นกัน แล้วอะไรบ้างหล่ะครับ ที่จะทำให้เด็กๆเหล่านี้มีพัฒนาการที่สมวัย

วันนี้เราจะพาไปดูระบบการจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อน เทศบาลนครนครราชสีมา ของหน่วยงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ถูกเลือกให้เป็นศูนย์ต้นแบบ ในการนำโครงการ DLTV มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน และเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ

โครงการ DLTV ไม่ใช่จะมีประโยชน์กับแค่ตัวเด็กนักเรียนเองเพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถทำให้คุณครูที่ใช้ระบบ มีทักษะการเรียนการสอนที่เข้าใจเด็กและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กได้อย่างสมวัย ถ้าหลายๆคนยังนึกภาพไม่ออกว่า DLTV มีประโยชน์ต่อเด็ก และคุณครูยังไง และในด้านไหนบ้าง เดี๋ยวเราจะพาทำความรู้จักไปพร้อมๆกันในสารดีตอนนี้เลยนะครับ

https://www.youtube.com/watch?v=RNySlmoGgXM

พอจะเห็นภาพกันขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับ ว่าการใช้ระบบ DLTV มาจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆนั้น มีผลดีต่อวัยและพัฒนาการต่อตัวเด็กๆเอง และผู้ปกครองของเด็กอย่างไร แล้วทีนี้ ในส่วนของตัวคุณครูเองหละ จะได้ประโยชน์จากส่วนไหนของการใช้ระบบ เดี๋ยวเราไปฟังจากศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ของเทศบาลนคร นครราชสีมากันเลยครับ

ปัจจุบันนี้ถ้าพูดกันถึงเรื่องสถานการณ์ Covid-19 กับลูกๆหลานๆของผู้ปกครองทุกท่านแล้ว ก็คงจะหนีไม่พ้นความเป็นห่วงเป็นใย ในเรื่องความปลอดภัยของตัวเด็กๆเอง เมื่อเดินพ้นออกจากรั้วบ้านไปแล้ว

สถานที่ต่อไปจากบ้านก็คือโรงเรียน เพราะเป็นสถานที่ ที่มอบให้ทั้งพัฒนาการทางด้านร่างกาย ความรู้ และอารมณ์ ดังนั้นสถานศึกษาเองก็ต้องมีแผนการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการ์ในปัจจุบันอีกด้วย ที่นี่ครับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อน เทศบาลนครนครราชสีมา

ที่มีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย คัดเลือกมาให้เป็นต้นแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเข้ามาช่วยกำกับดูแลเรื่องระบบการจัดการเรียนการสอน

โดยใช้ระบบ DLTV เข้ามาเป็นตัวช่วยในการมอบประสบการณ์และความรู้ให้กับเด็กๆ รวมถึงตัวผู้ปกครอง กับการรับมือในช่วงที่สถานการณ์โรคติดต่อเกิดขึ้นภายในโรงเรียน และส่งผลให้ต้องงดการเรียนการสอน

เดียวเราไปรับชมกันดีกว่าครับ ว่า DLTV มีผลต่อระบบการเรียนการสอนของคุณครูและตัวนักเรียนเองยังไงกันบ้าง โดยเฉพาะวิธีการรับมือกับสถานการณ์โควิด ทั้งในอดีต และปัจจุบัน ในสารดีชุดนี้ ที่มีชื่อตอนว่า “ DLTV ผลลัพธ์ดี มีพัฒนาการ แบบ NEW NORMAL

https://www.youtube.com/watch?v=9_CSkeAjpm4

ถือว่าเป็นผลดีมากๆเลยนะครับ ที่ผลลัพธ์ของทุกฝ่ายออกมาในทางที่ดี แม้ว่าจะมีสถานการณ์โควิด มาทำให้การจัดประสบการณ์การเรียนการสอนมีความยากลำบากมากขึ้น แต่ก็ได้ตัวโครงการ DLTV เข้ามาช่วยเสริมศักภาพของคุณครู นักเรียน และรวมถึงตัวผู้ปกครองเองด้วย

ถือว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยก็ว่าได้นะครับ และที่สำคัญ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อนยังมีตัวแทนคุณครูที่เข้าไปรับการอบรมเกี่ยวกับการใช้ ระบบ DLTV โดยตรง และตัวคุณครูเองก็ยังนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาเผยแพร่ให้เพื่อนครูด้วยกัน ให้เข้าใจกลไกลการจัดการเรียนการสอนแบบ NEW NORMAL ด้วยระบบ DLTV