กองปราบ เผยขั้นตอนการขอออกจากบ้านหลัง 4 ทุ่ม หากมีเหตุด่วน

0
เคอร์ฟิว,โควิด19,โควิด-19,เวลา 22.00 - 04.00 น.,อนุญาตออกนอกเคหสถาน,ฉุกเฉิน, 1669

หากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้านหลังเคอร์ฟิว สามารถขออนุญาตได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกเคหสถาน และยื่นขออนุญาตได้ที่ ผู้อำนวยการเขต หรือสถานีตำรวจในท้องที่ ที่รับผิดชอบนั้น ๆ

เนื่องจากรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 22.00 – 04.00 น. แต่บางท่านอาจมีความจำเป็นที่ต้องออกไปนอกบ้าน หรือไปทำงาน ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกเคหสถาน

หากมีเหตุจำเป็นฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วยกระทันหันในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถโทร 1669 หรือ ออกนอกเคหสถานได้โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจได้เลย

เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร 1669 ฟรี

กองปราบได้รวบรวมแบบฟอร์มการขออนุญาตในการออกนอกเคหสถานไว้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

  • แบบฟอร์มหนังสือรับรองหน่วยงานรัฐ https://bit.ly/2Vq70sV
  • แบบฟอร์มหนังสือรับรองหน่วยงานรัฐ https://bit.ly/2Vq70sV
  • แบบคำขออนุญาตออกนอกเคหสถานของบุคคลทั่วไป(ถ้าจำเป็น) https://bit.ly/34w4Xaw
  • แบบคำขออนุญาตออกนอกเคหสถานของบุคคลทั่วไป(ถ้าจำเป็น)ในกรุงเทพฯ https://bit.ly/2V2rRTT
  • แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต https://bit.ly/2VlF9dd

โดยสามารถขออนุญาตได้ที่ ผู้อำนวยการเขต หรือสถานีตำรวจในท้องที่ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีความจำเป็น ไม่ควรออกนอกที่พัก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ด้วยความปรารถนาดีจากกองบังคับการปราบปราม

ขั้นตอนขอออกจากบ้าน ช่วงเคอร์ฟิว

ข้อมูลจาก : กองปราบปราม