เบื้องลึกโลกตะลึง!ประมวลภาพงานคริสต์มาสรัสเซียทลายศาสนา ซานต้าขาว-สาวมุสลิม การฉลองในเมืองพุทธ

0

จากที่เทศกาลงานคริสต์มาสถูกจัดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟากตะวันตก ที่มีประเทศในกลุ่มยุโรปได้เฉลิมฉลองกัน มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในประเทศรัสเซียซึ่งน่าติดตามเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้โดย Blockdit World Update ได้นำเสนอภาพพร้อมข้อความเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 เกี่ยวกับงานเทศกาลคริสต์มาสไว้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งในประเทศรัสเซีย  โดยมีเนื้อหาบางช่วงระบุว่า

“สหพันธรัฐรัสเซีย เป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นดินถึง 12.5% ผิวโลก ภายหลังการผนวกดินแดนใหม่ 4 ดินแดนทำให้ประชากรพุ่งเกิน 152 ล้านคน มีกลุ่มชาติพันธุ์มากถึง 160 กลุ่ม ภาษาพูดกว่า 100 ภาษา ส่วนใหญ่พูดภาษารัสเซีย ส่วนน้อยภาษาตาตาร์ น้อยสุดคือภาษายูเครน โดยใช้เป็นภาษารัสเซียเป็นราชการ แต่รัฐธรรมนูญให้สิทธิ์แก่สาธารณรัฐต่างๆ สามารถมีภาษาประจำดินแดนตนเอง

รัฐธรรมนูญจะให้สิทธิการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงอุดมศึกษา ชาวรัสเซียจึงมีอัตราการรู้หนังสือ 100% จัดเป็นหนึ่งในประเทศที่พลเมืองมีการศึกษาสูงที่สุดในโลก

มีสัดส่วนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาสูงสุดเป็นอันดับ 6 ของโลก มีสำนักข่าว 400 แห่ง สถานีวิทยุกว่า 3,000 แห่ง รัสเซีย เป็นดินแดนอิสรภาพทางศาสนา ส่วนใหญ่นับถือคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ราว 94% ที่เหลือนับถืออิสลาม คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และพุทธนิกายมหายาน

ช่วงทศวรรษที่ 1930 หลังยุคบอลเชวิค เริ่มจัดงานปีใหม่ให้กับเด็ก มีต้นสนในการแสดงกิจกรรมมากมายและของขวัญแสนหวาน ประเพณีใหม่ประดับต้นคริสต์มาส แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้คนชื่นชอบและเริ่มนำต้นสนไปตกแต่งบ้านด้วยตัวเองมาจนมาถึงปัจจุบัน

ดังนั้นคริสต์มาสในรัสเซีย จึงไม่มีความเกี่ยวพันใดๆ กับศาสนา แต่ได้กลายเป็นประเพณีนิยมการตกแต่งต้นสนของชาวรัสเซียสามารถเกิดขึ้นได้กับชาวรัสเซียทุกศาสนา ทั้งมุสลิม ยิว และชาวพุทธ หรือผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาใดเลย ก็ล้วนชื่นชอบที่จะตกแต่งต้นคริสต์มาส จากการสำรวจพบว่า 90% ของชาวรัสเซีย มีของประดับตกแต่งในธีมคริสต์มาสอยู่ข้างในบ้านตนเอง

ประเพณีต้นคริสต์มาสในรัสเซีย จึงไม่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดทางศาสนาใดๆ เป็นเพียงสัญลักษณ์รื่นเริงที่จะได้รวมตัวกับคนใกล้ชิด แลกเปลี่ยนของขวัญและสนุกสนานกัน

ในเดือน ธันวาคม ของทุกปีแสงไฟจนทำให้ตาพร่ามัว จากต้นคริสต์มาส จะพบได้ทุกหนทุกแห่งในรัสเซีย ทุกศาสนา ทุกความเชื่อ เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของเด็กๆ  และวันหยุดสำหรับผู้ใหญ่

ในรัสเซียมีวันหยุดฤดูหนาวอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1-8 ม.ค. ทั่วประเทศ แม้ดินแดนที่ไม่ได้นับถือคริสต์ ก็จะมีวันหยุดทางศาสนาตนเอง โรงละครโอเปราและบัลเลต์  ก็จะมีต้นคริสต์มาส

ตึกสูงระฟ้าในเมืองกรอซนี เมืองเอกของเชชเนียที่ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ประดับไฟต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ส่องแสงอยู่ข้างมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย เพื่อเฉลิมฉลอง และหญิงชาวมุสลิมก็หาซื้อเครื่องประดับต้นไม้ปีใหม่ หาซื้อของขวัญที่ตลาดคริสต์มาส ขณะที่เด็ก ๆ สนุกสนานในสวนสนุก

เมือง Ulan-Ude เมืองเอกของภูมิภาค Buryatia หนึ่งในภูมิภาคทางพุทธของรัสเซีย ก็มีต้นคริสต์มาสตั้งอยู่บนจัตุรัสกลางเมือง เทศกาลปีใหม่จึงยังคงเป็นวันหยุดที่รอคอยมากที่สุดสำหรับทุกคนในรัสเซีย

การแต่งกายซานตาจะเป็นชุดเคราขาวในชุดสีสันสดใสตามวัฒนธรรมท้องถิ่น ถือของขวัญไปมอบให้เด็กๆ ดังนั้นประเพณีต้นคริสต์มาส และซานต้า ในรัสเซีย จึงไม่ได้หมายถึงศาสนา แต่คือช่วงเทศกาลประเพณีปีใหม่ ช่วงการแต่งงานกัน และฉลองวันหยุดด้วยกัน โดยไม่แบ่งแยกผู้คนด้วยเหตุผลทางศาสนา

รัสเซีย จึงเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพ ทั้งการเมือง สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประจำถิ่น ไม่ได้เป็นระบอบเผด็จการอะไรตามที่สื่อตะวันตกสร้างภาพ สิ่งที่ชาวรัสเซียมีต่างออกไป คือ มีความสุข อิสรภาพ สวัสดิการ ค่าครองชีพต่ำพอๆ กับไทย และกินอิ่ม นอนอุ่น ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าชาวตะวันตกแค่นั้นเอง”

Cr.https://www.blockdit.com/posts/63a7b95fd6c1ab566767bcb6?fbclid=IwAR3kuOLCLt4abyF4sD6vQyUxWY4M1kpludWGzNLKEsxDYElh8RIZI00K9eg

Cr.https://www.blockdit.com/world.update

Cr.https://www.facebook.com/profile.php?id=100077775671454