กักตัวบุคลากรทางการแพทย์ร่วม 100 ราย หลังผู้ป่วยโควิด-19 ปกปิดข้อมูล

0

ขอนแก่นสั่งกักตัวบุคลากรทางการแพทย์ เกือบ 100 คน หลังสัมผัส-ใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 5  ปิดหมู่บ้าน และโรงพยาบาล

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 15 เม.ษ.2563 ที่โรงแรมลาวิลล่า ขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ ถ.ชาตะผดุง เขตเทศบาลนครขอนแก่น สถานที่ที่ทางจังหวัดใช้เป็นพื้นที่กักกันโรคและควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงตามมาตรการควบคุม เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นเวลา 14 วัน

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ระบุว่า ได้กำหนดให้โรงแรมลาวิลล่า และโรงแรมกรีน เป็นพื้นที่ 2 จุดที่เป็นจุดควบคุมโรคกลางที่จังหวัดจะรองรับบุคคลเข้ารับการกักตัวตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น โดยโรงแรมลาวิลล่า แห่งนี้นั้นมีผู้ที่ถูกควบคุมโรคทั้งหมด 41 คน ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ และ ผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

โดย บุคลากรทางการแพทย์ แยกเป็น รพ.น้ำพอง 53 ราย และ รพ.ขอนแก่น 33 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มที่สัมผัสและใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่ 5 ที่ติดเชื้อโควิด-19 ดังนั้นจังหวัดจึงต้องดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุด

โดย ผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อควบคุมโรคนั้น นอกจากจะได้รับการดูแลจากทางจังหวัดอย่างเข้มงวด และใกล้ชิด โดยมีการจัดอาหารและเครื่องดื่มที่ถูกหลักโภชนาการ ให้บริการทั้ง 3 มื้อแล้ว ยังคงมีการกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อคลายเครียดและการจัดส่งผู้แทนเข้ามาพบปะและให้กำลังใจตามขั้นตอนในภาพรวม

ทั้งนี้ ผู้ป่วยรายที่ 5 นั้นอาการวันนี้ยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และยังคงต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ แต่ด้วยการที่ผู้ป่วยอายุมากและมีโรคประจำตัวทำให้การทำงานของทีมแพทย์ในการเฝ้าดูอาการต้องรัดกุม ตามวิธีปฎิบัติ ขณะเดียวกันผมยังสั่งการไปยังนายอำเภอน้ำพอง ในการปิดหมู่บ้าน เพื่อตรวจคัด คนเข้าและออกพื้นที่ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุด และมาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ ในขณะเดียวกัน รพ.น้ำพอง ได้มีการปิดโรงพยาบาลเพื่อทำความสะอาดเป็นเวลา 3 วัน โดยเปิดให้บริการเคสฉุกเฉินเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ และสร้างความมั่นใจในความสะอาดของโรงพยาบาล ซึ่งเมื่อครบกำหนด รพ.น้ำพอง จะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ