“พระองค์ภา” ทรงเดินตามรอย “ในหลวงร.๙” ทรงช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ยก “ทูลกระหม่อมปู่” เป็นแรงบันดาลใจ

0

“พระองค์ภา” ทรงเดินตามรอย “ในหลวงร.๙” ทรงช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ยก “ทูลกระหม่อมปู่” เป็นแรงบันดาลใจ

จากกรณีที่วันนี้ (17 ธันวาคม 2565)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเยี่ยม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เวลา 13.24 น. เมื่อ 16 ธันวาคม 2565

โดยเช้านี้ เวลา 09.40 น. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาคนเล็กในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เดินทางมาเยี่ยมพระอาการ
ก่อนหน้านั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ นำแจกันดอกไม้พระราชทานแก่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เบื้องหน้าพระรูป
นอกจากนี้ ทางเพจ Bangkok I Love You ได้โพสต์ข้อความ เมื่อครั้งที่พระองค์ภา ตรัสว่า ทูลกระหม่อมปู่ คือแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือคนด้อยโอกาส
ในโอกาสครบรอบ 10 ปี การดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย โดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิง กระทรวงยุติธรรมจึงได้จัดการประชุม “กำลังใจฯ 1 ทศวรรษ สู่นวัตสังคมไทย” เพื่อระดมความคิดเห็น นำเสนอผลงานวิจัย นำมาประกอบการพิจารณาทิศทางการดำเนินงานต่อไป
การนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นประธานเปิดการประชุม และประทานพระดำรัสเปิดงานตอนหนึ่งความว่า “ข้าพเจ้าเริ่มโครงการนี้ ประการหนึ่งเพราะ ได้แรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย อีกประการหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าได้ศึกษาด้านนิติศาสตร์และต่อมาได้ทำงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นว่าปัญหากลุ่มคนด้อยโอกาสไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ จึงเป็นที่มาของการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรมที่เริ่มต้นจากกลุ่มผู้ต้องขัง”
อย่างไรก็ตาม บริเวณด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประชาชนทั่วไปและเหล่าข้าราชการเป็นจำนวนมาก ได้ทยอยเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันอย่างต่อเนื่อง
สำหรับ ประชาชนท่านใดมีความประสงค์อยากลงนามถวายพระพรสามารถเดินทางมาได้ ตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไม่เว้นวันหยุดราชการ