ธ.ออมสิน แจ้งปิดระบบลงทะเบียน สินเชื่อฉุกเฉิน ชั่วคราว เริ่มลงทะเบียนได้พรุ่งนี้

0
ธนาคารออมสิน,ปิดระบบลงทะเบียน,สินเชื้อฉุกเฉิน,สินเชื้อฉุกเฉินพิเศษ,โควิด19,โควิด-19

ธนาคารออมสิน ขอปิดระบบลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบสำหรับสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มลงทะเบียนอีกครั้ง วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ธนาคารออมสิน ขอปิดระบบลงทะเบียนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการลงทะเบียน สินเชื้อฉุกเฉินและสินเชื้อฉุกเฉินพิเศษ วงเงิน 10,000-50,000 บาท

โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th อีกครั้งใน วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. ธนาคารออมสิน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ธ.ออมสิน แจ้งปิดระบบลงทะเบียน สินเชื่อฉุกเฉิน ชั่วคราว