กระทรวงมหาดไทย แจ้งสถานศึกษาในสังกัด อปท. เลื่อนเปิดเทอม

0

วันนี้ (14 เมษายน 2563) – นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 รับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอการปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ล่าสุด กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งและทุกประเภท เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

“ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด รณรงค์ให้ ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ทราบถึงมาตรการในการป้องกัน และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้เคยชินในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งถือว่าเพียงพอในการป้องกันละอองไอจาม สาเหตุการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงการทำความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ของสถานศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนด้วย” อธิบดี สถ. กล่าว

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

สำหรับกำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 คาดว่าจะเปิดรับสมัครได้ในวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมีโรงเรียนอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีแผนรับนักเรียน แต่มีเด็กสมัครเรียนไม่ครบตามแผนหรือพอดีตามแผน กลุ่มนี้สามารถจัดห้องเรียนได้เลย ส่วนโรงเรียนที่มีเด็กสมัครเรียนเกินกว่าแผน มีอยู่ประมาณ 190 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพสูง ดังนั้นจึงมีการรองรับระบบออนไลน์อยู่แล้ว เรื่องเดียวที่มีความกังวลคือเรื่องความไม่โปร่งใสหรือไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้นตอนนี้จึงยังไม่ตัดสินใจเรื่องการสอบ ว่าจะจัดสอบอย่างไร ต้องดูสถานการณ์ของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อน หากจัดสอบในห้องเรียนได้ก็จะใช้มาตรการการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เช่น ในห้องเรียนหนึ่งอาจจัดโต๊ะสอบเพียง 10-15 คน ให้นั่งห่างกัน หรือปล่อยเข้าโรงเรียนทีละ 30 คน ซึ่งหากสถานการณ์คลี่คลายขึ้นแล้ว สพฐ. จะประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่ง โดยหลักการคือต้องสอบพร้อมกันทั้งประเทศ เพื่อป้องกันเด็กสอบหลายโรงเรียนซึ่งจะทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบมีความเหลื่อมล้ำกัน

 กระทรวงศึกษาธิการ