โควิดแผลงฤทธิ์!! เด้งผู้ว่าฯภูเก็ต หมุนเพชรบุรี-ชัยภูมิ

0

จากรณีที่มีรายงานข่าวว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำบัญชีรายชื่อข้าราชการสังกัดปลัดกระทรวงมหาดไทย เสนอพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้ง โยกย้าย ผู้ว่าราชการจังหวัด 3 จังหวัด เป็นวาระจร โดยให้นายกอบชัย บุญอรณะ พ้นจากผู้ว่าฯ เพชรบุรี ไปเป็นผู้ว่าฯชัยภูมิ , นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าฯภูเก็ต ไปเป็นผู้ว่าฯเพชรบุรี  และนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าฯชัยภูมิ ไปเป็นผู้ว่าฯภูเก็ต

ล่าสุดครม มีมติ แต่งตั้งโยกย้ายดังนี้

1. ให้นายกอบชัย บุญอรณะ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง

2. ให้นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง

3. ให้นายณรงค์ วุ่นชิ้ว พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทวง และแต่งตั้งให้ดำงตำแหนผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวง