หมอยงชี้6อาชีพติดโควิด-19ง่าย

0

หมอยงชี้6อาชีพติดโควิด-19ง่าย บางสายอาชีพไม่สามารถsocial distancingระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องสัมผัสกับบุคคลจำนวนมาก

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan  กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระบุว่า ในหัวข้อ “โควิด 19 กลุ่มอาชีพที่จะติดโรคได้ง่าย” ระบุว่า…

โคโรน่าไวรัสที่ทำให้เกิดโรค โควิด 19 จะพบมีปริมาณมากในทางเดินหายใจของผู้ป่วย ที่มีอาการ และจำนวนหนึ่งจะไม่มีอาการ จึงทำให้ในบางรายจึงหาผู้สัมผัสโรคไม่ได้ กลุ่มอาชีพบางกลุ่มจึงต้องมีการป้องกันหรือระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องสัมผัสกับบุคคลจำนวนมาก

1 กลุ่มแรกคงหนีไม่พ้นบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด เพราะจะใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยตรง หรือโดยอ้อม ที่มีบางคนติดโรคและไม่มีอาการ แต่อาจจะแพร่เชื้อได้ จึงต้องมีมาตรการในการป้องกันตัวเองในแต่ละระดับการสัมผัสโรค 2 ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดดูแลบริการบุคคล ผู้ป่วยหรือสัมผัสผู้ป่วย รวมทั้งผู้ที่ทำหน้าที่บริการ เช่นนวด ตัดแต่งผม

3 อาชีพที่ทำงานในสถานที่ปิด เช่นสถานบันเทิง สนามมวย สนามกีฬาที่เป็นที่ปิด 4 อาชีพที่ต้องใกล้ชิดกับคนจำนวนมาก ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน คนขับรถโดยสาร คนเก็บสตางค์ คนขับแท็กซี่ พนักงานที่ต้องติดต่อกับคนจำนวนมาก แม้กระทั่งตำรวจ สถานที่ตั้งด่าน

5 แม่บ้านทำความสะอาด เช็ดถู สถานที่ต่างๆ คนเก็บขยะ 6 ผู้ที่สัมผัสกับชาวต่างชาติ หรือต้องทำงานสัมผัสกับชาวต่างชาติ ที่เพิ่งจะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย

เราพยายามให้มีการทำ social distancing กำหนดระยะห่างสำหรับบุคคล แต่บางสายอาชีพไม่สามารถที่จะทำได้ บุคคลดังกล่าว จะต้องมีมาตรการในการป้องกันตัวอย่างเคร่งครัด ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ ใช้แอลกอฮอล์ ไม่จับต้องหน้า ถ้ายังไม่ได้ล้างมือ นึกเสมอว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยง ที่จะติดโรคได้ง่าย

โควิด 19 กลุ่มอาชีพที่จะติดโรคได้ง่ายโคโรน่าไวรัสที่ทำให้เกิดโรค โควิด 19 จะพบมีปริมาณมากในทางเดินหายใจของผู้ป่วย…

Posted by Yong Poovorawan on Tuesday, April 14, 2020