ธ.ก.ส. เปิดขั้นตอนการลงทะเบียนขอสินเชื่อฉุกเฉินผ่านช่องทาง LINE BAAC Family

0
กู้ฉุกเฉิน,ขั้นตอนการกู้ฉุกเฉิน,ธ.ก.ส.,ตอนการลงทะเบียนขอสินเชื่อฉุกเฉิน, LINE BAAC Family,โควิด-19,โควิด19

เปิดขั้นตอนการลงทะเบียนขอสินเชื่อฉุกเฉินผ่าน LINE BAAC Family ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่ม 15 เม.ย.2563 เป็นต้นไป

ธ.ก.ส.เปิดขั้นตอนการลงทะเบียนขอสินเชื่อฉุกเฉินทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าผ่านช่องทาง LINE BAAC Family ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่ม 15 เม.ย.2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและร่วมดำเนินการตามมาตรการ Social Distancing โดยลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดดังกล่าว ทาง ธ.ก.ส. จึงได้จัดโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินพร้อมทั้งเปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทาง LINE BAAC Family โดยประชาชนไม่ต้องเดินทางมาธนาคาร

สำหรับขั้นตอน “ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน ธ.ก.ส.” มีดังต่อไปนี้

บอกลาอาการคิดหนัก บอกลาซาด้า
บอกลาอาการคิดหนัก บอกลาซาด้า
  • เพิ่มเพื่อน กับ Line BAAC Family โดยค้นหาเพื่อนด้วย ID : baacfamily เท่านั้น
  • เลือกเมนู “covid-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส.
  • จากนั้นกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนเองเพื่อใช้ในการติดต่อแจ้งข่าวสารต่าง ๆ จากธนาคาร
  • กรณีเป็นลูกค้าเงินกู้อยู่แล้ว ระบุข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระตามหัวข้อต่าง และยืนยันข้อมูล
  • รอการนัดหมายจากธนาคาร
ขั้นตอนการลงทะเบียนกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. ลูกค้าเก่า
  • กรณียังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนเอง ระบุข้อมูลการประกอบอาชีพ
  • ข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระตามหัวข้อต่าง ๆ
  • ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
  • รอการนัดหมายจากธนาคาร
ขั้นตอนการลงทะเบียนกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. ลูกค้าใหม่

ทั้งนี้ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว จากนั้นกดยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะเก็บข้อมูลพร้อมส่งหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนให้ท่านทาง SMS และจะแจ้งการนัดหมายทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่แจ้งไว้ในการลงทะเบียน โดยธนาคารจะเริ่มนัดหมายทำเอกสารและสัญญา ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการฯ ได้ที่ Call Center 02 555 0555

ข้อมูลจาก : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร