ทวงแชมป์!? ก.เกษตรปลื้มส่งออกข้าวเจ๋ง ๙ เดือน ๕.๔ ล้านตัน ๙ หมื่นล้าน ยืนหนึ่งดีที่สุดในโลก ๒ปีซ้อน

0

“เฉลิมชัย” ปลื้มส่งออกข้าวไทยกลับมาผงาด ๙ เดือนส่งออกได้ ๕.๔ ล้านตัน มูลค่ากว่า ๙ หมื่นล้านบาท มั่นใจว่าทั้งปีทำได้ ๗-๘ ล้านตันตามเป้า ขณะข้าวไทยครองแชมป์โลก ๒ ปีซ้อนคุณภาพดีที่สุดในโลก สานต่อนโยบายประกันรายได้ข้าวปีที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มรายได้ชาวนา ล่าสุดครม.อนุมัติประกันรายได้รอบปีที่ ๔ แล้วไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท

วันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๖๕ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แสดงความพอใจต่อการพัฒนาศักยภาพของชาวนาไทยและการส่งออกข้าวภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗ และยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ตั้งเป้า “ไทยเป็นผู้นำในด้านการผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลกเป็นการส่งออกเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและราคาโดย ๓ ไตรมาสแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๕) ประเทศไทยส่งออกข้าวไปต่างประเทศได้ทั้งสิ้น ๕.๔๑ ล้านตัน เพิ่มขึ้น ๓๙.๑% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่าส่งออก ๒,๗๙๖.๒ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ๒๓.๖% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้ถึง ๙๕,๒๓๓ ล้านบาท 

สำหรับราคาส่งออกข้าวไทยเฉลี่ยในเดือน ก.ย.๒๕๖๕ อยู่ที่ตันละ ๕๑๐.๘ ดอลลาร์สหรัฐฯเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ที่ราคาตันละ ๕๐๐.๕ ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คาดว่าปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ ๗-๘ ล้านตัน ทำให้ประเทศไทยกลับมาผงาดขึ้นเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับ ๒ ของโลกในปีนี้อย่างแน่นอน 

นายเฉลิมชัย กล่าวต่อว่า ประเทศไทยยังได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานประชุมข้าวโลก (World Rice Conference) ครั้งที่ ๑๔ (14th World Rice Conference) ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕   ณ จังหวัดภูเก็ต โดยThe Rice Trader วารสารชื่อดังของสหรัฐอเมริกา และจะมีการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลกคือรางวัล The World’s Best Rice Award 

ที่ผ่านมาข้าวไทยได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลก ๒ ปีซ้อนซึ่งสะท้อนถึงผลจากการทำงานอย่างทุ่มเทของรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรฯ.และกระทรวงพาณิชย์ตามยุทธศาสตร์ข้าวไทยและยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชน, เกษตรกร และทุกภาคส่วนที่บูรณาการทำงานเชิงรุกอย่างจริงจัง

ล่าสุดที่ประชุม ครม.ไฟเขียวโครงการประกันรายได้ข้าว ปี ๔ ฤดูกาล ๒๕๖๕/๒๕๖๖ และเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท วงเงินรวมประมาณ ๘๑,๒๐๐ ล้านบาท 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจ่ายเงินส่วนต่างจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรได้ หลังจากคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เห็นชอบ ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวมไปถึงการจ่ายเงินไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท รวมทั้งหมด ๓๓ งวด

ทั้งนี้ โครงการประกันรายได้ข้าว ปี ๔ ฤดูกาล ๒๕๖๕/๒๕๖๖ แยกเป็น ๓ ส่วน คือ 

๑.การจ่ายชดเชยส่วนต่างให้กับชาวนา วงเงิน ๑๘,๗๐๐ ล้านบาท

๒.มาตรการคู่ขนาน วงเงิน ๗,๕๐๐ ล้านบาท เพื่อช่วยให้โรงสีและชาวนาเก็บข้าวไว้ในสต็อก 

๓.การช่วยต้นทุนปัจจุบันการผลิตไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท หรือ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท ไม่เกินครัวเรือนละ ๒๐ ไร่ วงเงิน ๕๕,๐๐๐ ล้านบาท

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบสิทธิ์การจ่ายเงินส่วนต่างเกษตรกรปีการผลิตปี ๖๕/๖๖ รวมทั้งสิ้น ๓๓ งวด โดยจะโอนเงินผ่านบัญชีของธนาคากรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.