รองรับศก.ดิจิทัล!! รัฐบาลดันไทยต้นแบบเอเปค พลิกโฉมนวตกรรมการเงิน เชื่อมโยงธุรกรรมระหว่างปท.ฉลุย

0

โฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่า รัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์ฯญ” ได้สร้างภูมิทัศน์ใหม่พลิกโฉมนวัตกรรมการเงินไทย  โชว์ความก้าวหน้าธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ  หนุนการค้า การลงทุน  การท่องเที่ยวและบริการ  ชี้ไทยได้ประโยชน์ ๔ เรื่อง จากนโยบายนวัตกรรม “การเชื่อมโยงระบบการชำระเงิน” เตรียมชูเป็นต้นแบบให้สมาชิกเอเปค 

วันที่ ๒๕ ต.ค.๒๕๖๕ น.ส.ทิพานัน  ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ส่งเสริมและมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่อเข้าสู่โลกการเงินดิจิทัลโดยเร็ว ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงพัฒนากับธนาคารกลางอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียนร่วมกันผลักดันโครงการ ASEAN Payment Connectivity  ตั้งแต่ปี 2562  เพื่อให้บริการชำระเงินระหว่างประเทศในภูมิภาคมีความสะดวก ปลอดภัย และต้นทุนต่ำ ผลสำเร็จที่เห็นชัดคือ ประเทศไทยสามารถเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ (cross-border payment) สองรูปแบบคือ 

(๑) การชำระเงินด้วย QR payment และ 

(๒) การโอนเงินระหว่างประเทศ ผ่านบัญชีอย่างสะดวกและรวดเร็ว จนประเทศไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนจากการมีจำนวนการเชื่อมโยงด้านการเงินมากที่สุด

น.ส. ทิพานัน กล่าวว่า “ในปัจจุบันมี ๖ ประเทศนำร่อง การโอนเงินระหว่างประเทศกับไทย ( Cross-border QR Payment) คือ ญี่ปุ่น กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์   ไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมาก ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนดีกว่าการใช้บัตรเครดิต  วิธีการง่ายๆเพียงสแกนไทยคิวอาร์โค้ด ผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ  ๕ ธนาคารพาณิชย์ ได้แก่กรุงเทพ กสิกรไทย กรุงไทย ไทยพาณิชย์ และกรุงศรีอยุธยา” 

โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า “ความสำเร็จนั้น เป็นการต่อยอดมาจากการพัฒนา Thai QR payment ภายใต้ระบบ PromptPay ของรัฐบาล พล.อประยุทธ์ จนทำให้ไทยมี QR code ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ  และได้กลายมาเป็นบริการชำระเงินที่คนไทยคุ้นเคยในทุกวันนี้  จากโครงการที่ประสบผลสำเร็จทั้งทางด้านนวัตกรรมการเงินดังกล่าว ไทยจึงเสนอแนวปฏิบัติการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างเขตเศรษฐกิจ ภายใต้ชื่อ “APEC Policy Considerations for Developing Cross-Border Payments and Remittances”  

ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ ๒๙ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา รวมทั้งยังได้จัดแสดงนวัตกรรมการชำระเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Payment) ประกอบด้วย Cross-border QR Payment และ Digital Supply Chain Solution  เพื่อเป็นแนวทางให้กับสมาชิกเอเปคอื่น ๆ นำนวัตกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้กับประเทศสมาชิกเอเปคในอนาคต  ซึ่งการนำเสนอนวัตกรรมการเงินดิจิทัลนี้ จะทำให้คนไทยและธุรกิจไทยได้ประโยชน์ ๔ เรื่องคือ

๑. ระบบการชำระเงินไทย  จะมีโครงสร้างพื้นฐานและมีโอกาสขยายฐานไปสู่สมาชิกเอเปค ทั้ง ๒๑ เขตเศรษฐกิจ ด้านการชำระเงิน ที่สอดรับกับการพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจการเงินได้รวดเร็ว มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ รองรับการใช้ประโยชน์จากผู้ประกอบการที่หลากหลาย ก่อให้เกิดนวัตกรรมบริการชำระเงินที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการ  และมีโครงสร้างธรรมาภิบาลด้านการชำระเงินที่เหมาะสม รวมทั้งมีการกำกับดูแลที่ยืดหยุ่น มีประสิทธิผลและเท่าทันความเสี่ยงใหม่ในยุคดิจิทัล

๒. ประชาชน  มีบริการดิจิทัลเพย์เมนต์ ที่ครอบคลุม ในการโอนเงินระหว่างประเทศ( Cross-border QR Payment)  จะทำให้ทุกการเดินทางในต่างประเทศ หรือทำธุรกรรมออนไลน์ระหว่างประเทศ แล้วไม่มีบัตรเครดิต สามารถโอนจ่ายง่าย สะดวก มีระบบป้องกันที่ปลอดภัย ทั่วทั้งกลุ่มอาเซียน และอนาคตในกลุ่มสมาชิกเอเปค ทั้ง ๒๑ เขตเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมถูกและอัตราเรทค่าเงินที่ดี

๓. ธุรกิจ-SMEs  จะมีบริการชำระเงินที่ตอบโจทย์การทำธุรกิจการค้าและการชำระเงินดิจิทัลได้สะดวก  และหากเข้าร่วมนวัตกรรมบริการการเงิน Digital Supply Chain Solution จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจทั้งด้านการประหยัดเวลา ลดเอกสาร ลดต้นทุนการขยายธุรกิจ และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อได้ดีขึ้น รวดเร็ว เป็นการยกระดับศักยภาพ พลิกโฉมการดำเนินธุรกิจและสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล

๔. ผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น ธนาคารต่างๆ เพิ่มโอกาสและความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนการปรับตัวให้สอดรับกับโลกเงินดิจิทัล ด้วยเกณฑ์การกำกับดูแลที่ยืดหยุ่น ไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการและเอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมภายใต้การกำกับดูแลความเสี่ยงใหม่อย่างเท่าทันในยุคดิจิทัล

น.ส.ทิพานัน กล่าวย้ำว่า “การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินของไทย ต้องใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้หลากหลาย และต้องอาศัยความทุ่มเทจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงต้องมีการสนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีในด้านเทคโนโลยีจากรัฐบาล เพื่อการพัฒนาที่รวดเร็วเป็นธรรม ซึ่งรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เล็งเห็นความสำคัญจึงได้วางโครงสร้างไว้อย่างครบถ้วนและพร้อมเดินหน้าสร้างภูมิทัศน์พลิกโฉมภาคการเงินไทย ให้แข่งขันและล้ำหน้าในระดับโลกต่อไปอย่างยั่งยืน”