อย่าประมาท! “หมอเหรียญทอง”เตือนฤดูฝนโควิด-19อาจระบาดรุนแรง #ศึกใหญ่ของชาติ

0

อย่าประมาท! “หมอเหรียญทอง”เตือนฤดูฝนโควิด-19อาจระบาดรุนแรง #ศึกใหญ่ของชาติ

พลตรีเหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ โพสต์เฟสบุ๊คแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระบุว่า.. ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ ผมเป็นแค่ ผอ.รพ.ที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาพยาบาลและประสบการณ์ฤดูกาลของโรคประจำถิ่นในสถานการณ์ปกติเท่านั้น ผมประเมินสถานการณ์โควิด-19 ในไทยว่าอาจจะเกิดขึ้นอย่างเป็นระลอกๆ ตามฤดูกาล


ระลอกที่ 1 คือ ศึกในฤดูร้อน หรือสถานการณ์ปัจจุบันที่ไทยกำลังจะชนะในศึกแรกนี้
ระลอกที่ 2 คือ ศึกในฤดูฝน หรือสถานการณ์ตั้งแต่ มิ.ย.-ต.ค.ซึ่งเป็นฤดูกาลที่โรคติดเชื้อในทางเดินหายใจเฉียบพลัน[Acute Respiratory Tract Infection,ARI] ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างชุกในช่วงนี้ และโควิด-19 ก็เป็นโรคที่มีอาการเหมือนโรคติดเชื้อในทางเดินหายใจเฉียบพลันด้วย ดังนั้นโควิด-19 เพียงจำนวนน้อย หากแทรกซึมปะปนกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อในทางเดินหายใจเฉียบพลันแล้วก็จะเป็นการยากต่อการคัดกรองคัดแยกและอาจขยายผลการระบาดใหญ่และรุนแรง

โดยเฉพาะศึกในฤดูฝนของไทยที่มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อในทางเดินหายใจเฉียบพลันทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นจำนวนมากด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นการยากลำบากในการปฏิบัติ จึงเป็นศึกใหญ่ของชาติที่น่าห่วงมากกว่าศึกแรกในฤดูร้อนนี้ ดังนั้นการที่รัฐบาลมีคำสั่งเลื่อนเปิดเทอมออกไปถึง ก.ค.จึงเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ทั้งนี้หลังจากศึกฤดูร้อนหากชนะได้ในสิ้น เม.ย.แล้ว

…ศึกในฤดูฝนจะรุนแรงหรือไม่อยู่ที่การกลับมาระบาดของโควิด-19 อีกครั้ง…ผมไม่มีความรู้ว่าโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่นี้ว่าจะชอบ’ฤดูฝนของเมืองร้อนอย่างบ้านเรา’ หรือไม่ ??? …แต่เพราะ มิ.ย.-ต.ค.ในสถานการณ์ปกติของทุกๆปี ทุก รพ.จะมีปัญหาเตียงเต็มจากฤดูกาลของโรคประจำถิ่นอยู่แล้ว ดังนั้นหากโควิด-19 ชอบ ‘ฝนเมืองร้อน’ …สถานการณ์ผู้ป่วยจำนวนมากในศึกฤดูฝนจะน่ากลัวมากครับ…ผมไม่อยากให้ตื่นตระหนกกันนะครับแต่อยากแสดงความเห็นให้คนไทยอย่าได้ประมาทกันเท่านั้นครับ