หมอทวีศิลป์ตอบ!!!ตั้งวงซดเหล้ากลางวันช่วงสงกรานต์ได้หรือไม่ พร้อมแนะหากลงแดง?!?

0

จากที่มีใช้เคอร์ฟิวตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯในมาตรการหยุดโควิด-19 ไม่ประสบผล รวมทั้งการสั่งห้ามขายสุราซึ่งคาบเกี่ยวในช่วงสงกรานต์ ทำให้วันนี้หมอทวีศิลป์ได้ออกมาแนะนำพร้อมตอบคำถามหากจะตั้งวงกลางวันได้หรือไม่

โดยในวันนี้ (13 เม.ย.63)  นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้แถลงถึงสถานการณ์ประจำวันเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อ ซึ่งช่วงหนึ่งระบุถึงผลการปฏิบัติงานของฝ่ายความมั่นคงช่วงเคอร์ฟิว คืนวันที่ 12 เมษายน ที่ผ่านมา ต่อเนื่องเช้าวันที่ 13 เมษายน มีผู้ออกนอกเคหสถาน 820 คน ลดลงจากคืนก่อน 108 คน

“ผู้รวมกลุ่มชุมนุมมั่วสุม 135 คน มากกว่าคืนก่อน 79 คน จึงขอร้องอย่ารวมกลุ่มมั่วสุม เพราะเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 การถูกดำเนินคดีไม่สำคัญเท่ากับการติดโรคโควิด-19 ที่มีคำถามว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์บางคนซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาไว้แล้วนั้น จะรวมกลุ่มสังสรรค์ในช่วงกลางวันนอกเวลาเคอร์ฟิวได้หรือไม่ ขอตอบว่าทำไม่ได้ ไม่ว่าช่วงเวลาไหน เพราะเจตนาของกฎหมายคือไม่ต้องการให้มีการร่วมกลุ่มกัน เพราะอาจติดโรคได้

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

ทั้งนี้การดื่มหรือเสพมีความเสี่ยงทั้งสิ้น จึงขอให้ลด ละ เลิก เรื่องสุราถือเป็นเรื่องใหญ่ ในฐานะนักจิตแพทย์ หลายคนดื่มสุรามายาวนาน พอต้องหยุดดื่มจะเกิดอาการลงแดง มือสั่น หูแว่ว ประสาทหลอน หากใครมีอาการนี้ให้รีบไปพบแพทย์ไว้ก่อน เราจะมียากล่อมประสาทหรือคลายความเครียดที่ช่วยทดแทนการดื่มได้ ทำให้อาการนั้นน้อยลง ” นพ.ทวีศิลป์ กล่าวระหว่างแถลงสรุปโควิด-19 ประจำวัน