คนรุมจวกแบงค์ชาติ พักต้นพักดอก แค่เลื่อนชำระ ดอกยังเดินปกติ สุดท้ายหนี้เพิ่ม

0
โควิด19,โควิด-19,ตกงาน,ขาดรายได้,เยียวยา,ชดเชยรายได้

มาตราการพักชำระต้น พักดอก แค่เลื่อนชำระ ดอกยังเดินปกติ สุดท้ายหนี้เพิ่ม เหตุแค่เลื่อนการชำระออกไปเท่านั้น พ้นระยะ 6 เดือน หนี้เพิ่ม แนะหากมีกำลังผ่อนไหว ควรชำระหนี้ตามปกติ

จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ทำให้รายได้ของประชาชนและธุรกิจปรับลดลง หลายธุรกิจต้องปิดกิจการ คนจำนวนไม่น้อย ตกงาน ขาดรายได้ กลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุด คือคนที่มีหนี้เพราะมีรายได้ลดลง ในขณะที่ยังมีค่างวดที่ยังต้องผ่อนทุกเดือน

สถาบันการเงินจึงมีมาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือและลดภาระให้ประชาชนและธุรกิจในหลายรูปแบบ เช่น พักชำระเงินต้น หรือพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย มาดูผลในทางปฏิบัติว่าหลังจากเหตุการณ์ผ่านไป 6 เดือน ภายใต้ทางเลือกต่าง ๆ ภาระทางการเงินในแต่ละกรณีจะเป็นอย่างไรบ้าง

กรณีแรก ผ่อนชำระตามปรกติ สมมติว่า หากคุณเป็นหนี้บ้าน 1,000,000 บาท และมีงวดชำระหนี้จากการกู้ซื้อบ้านเดือนละ 10,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย เงินต้น 4,000 บาท และดอกเบี้ย 6,000 บาท เรายังจ่ายชำระหนี้ตามปกติ เดือนละ 10,000 บาท เหมือนเดิม ก็จะช่วยลดเงินต้น ผ่านไป 6 เดือน ยอดหนี้ก็จะเหลือแค่ 976,000 บาท

กรณีที่สอง พักชำระเงินต้น คือ สถาบันการเงินผ่อนปรนให้เรายังไม่ต้องชำระคืนเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้ จากตัวอย่างเดิม สมมติเราเลือกพักชำระเงินต้น 6 เดือน จากปรกติจ่ายเดือนละ 10,000 บาท จะเหลือจ่ายแค่ดอกเบี้ยเดือนละ 6,000 บาท และเนื่องจากเราจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน ทำให้ยอดหนี้ไม่เพิ่มขึ้น ยังมีหนี้เหลือ 1,000,000 บาทเท่าเดิม

กรณีที่สาม พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย คือ ไม่ต้องจ่ายทั้งส่วนเงินต้นและดอกเบี้ยให้ธนาคารในช่วงที่ผ่อนปรน จากตัวอย่างเดิม จากที่คุณต้องจ่าย 10,000 บาท ก็ไม่ต้องจ่ายธนาคารเลย เพราะธนาคารผ่อนปรนให้คุณ “ยังไม่ต้องชำระคืนค่างวด” ทั้งส่วนที่ชำระคืนเงินต้นและส่วนของดอกเบี้ย แต่ดอกเบี้ยเดือนละ 6,000 บาท ที่ไม่ได้จ่ายตลอด 6 เดือน ยังคงเดินอยู่ และไปเพิ่มยอดหนี้รวมเป็น 1,036,000 บาท

มาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือและลดภาระให้ประชาชน

อย่างไรก็ดี การที่ธนาคารผ่อนปรนให้ยังไม่ต้องชำระคืนค่างวด เป็นเพียงการเลื่อนกำหนดชำระหนี้ออกไป ดังนั้น ภาระหนี้ท่านยังเหลืออยู่และในช่วงผ่อนปรนนี้ ดอกเบี้ยก็ยังคงเดินอยู่

ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ที่ เข้าไปแสดงความคิดเห็น กล่าวว่ามาตรการช่วยเหลือดังกล่าวที่ออกมาไม่ได้ช่วยแบ่งเบาแต่อย่างใด

ความคิดเห็นจากประชาชน

และรู้สึกไม่รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวเลย

ความคิดเห็นจากประชาชน

 

ความคิดเห็นจากประชาชน

ข้อมูลจาด : ธนาคารแห่งประเทศไทย