ต่างชาติปลื้ม!! ไทยเจ๋งได้รับเลือก ๓ แห่ง ท่องเที่ยวยั่งยืนประจำปี ๒๐๒๒ สร้างชื่อปั้มรายได้สู่ท้องถื่น

0

โฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่า แหล่งท่องเที่ยวไทย ๓ แห่งได้รับเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน ๑๐๐ แห่งของโลก ประจำปี ๒๐๒๒ คาดทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รู้จักกับจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๓ ต.ค.๒๕๖๕ นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ได้เข้าร่วมพิธีและรับมอบประกาศแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน ๑๐๐ แห่งของโลก ประจำปี ๒๐๒๒ (Top 100 Destination Sustainability Stories 2022) ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ซึ่งจัดโดย Green Destinations Foundation หน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไรระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวจากทั่วโลก ซึ่งในปี ๒๐๒๒ มีแหล่งท่องเที่ยวของไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน ๑๐๐ แห่งของโลก จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ เกาะหมาก จังหวัดตราด, บ้านห้วยปูแกง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสาปยา จังหวัดชัยนาท

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จของทั้ง ๓ แหล่งท่องเที่ยวของไทย มาจากนโยบายของรัฐบาล ผ่านการทำงานของ อพท. ซึ่งได้พยายามผลักดันเกาะหมาก จังหวัดตราด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ หรือ Low Carbon Destination แห่งแรกของไทยมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน นำไปสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการวิจัยเรื่องการเพิ่มศักยภาพในการดูดซับและกักเก็บคาร์บอนผ่านธรรมชาติ

ทั้งนี้ ในส่วนของ บ้านห้วยปูแกง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสาปยา จังหวัดชัยนาท ได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) มีการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่สมาชิกในชุมชนเรื่องการทำผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงมีการส่งเสริมสภาวะแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อนักท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน

ทั้งนี้ อพท. ได้เสนอชื่อแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนจากทั่วโลกพิจารณาตามเกณฑ์สากล และ ได้จัดทำรายงานสถานะการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์ของ Green Destinations Standard 

นายอนุชาฯ กล่าวว่า “ความสำเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นผลมาจากการทำงานอย่างหนักของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ต้องการผลักดันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ การรับรางวัลลักษณะนี้ นอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลในไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รู้จักกับจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ยังเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์ในเวทีระหว่างประเทศว่าไทยให้ความสำคัญกับแนวคิดเพื่อรักษา และคงความสมดุลแก่สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความท้าทายสำคัญที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ”