เปิดตัว”สเปซนาซ”ผู้ล่าเมืองลิมันคืนจากยูเครน! หน่วยรบพิเศษรัสเซียอันเลื่องชื่อ-หน่วยอารักขาประจำตัวปธน.

0

จากที่ผู้นำรัสเซียได้นั่งเป็นประธานประชุมการปฏิบัติการณ์ในยูเครน ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลออกมาจากสื่อ รวมทั้งการตั้งผู้บัญชาการรบร่วม และเหล่านักรบ ที่เข้าดำเนินภารกิจสามารถยึดเมืองคืนจากยูเครนได้นั้น

โดยในวันนี้ 12 ตุลาคม 2565 ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ นักวิชาการทางบูรพคดีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้โพสต์ผ่าน Blockdit ถึงความคืบหน้าในเมืองลิมันว่า “กองทัพรัสเซียทยอยยึดพื้นที่คืนที่ลิมัน:

กองทัพรัสเซียได้มอบภารกิจโอบตีค่ายทหารยูเครนที่ลิมันให้หน่วยรบพิเศษสเปซนาซ และขณะนี้ ได้ทยอยยึดได้ ๓ เมืองในพื้นที่เขตลิมันคือ Torske, Novosadove และ Terny

เมืองอื่นๆ อยู่ระหว่างปฏิบัติการ รัสเซียใช้เครื่องบินรบและโดรนถล่มค่ายทหารยูเครนที่ลิมันก่อนค่อยส่งทหารราบหรือหน่วยรบพิเศษเข้าโอบตี คอยดูครับว่ากองทัพยูเครนจะต้านได้กี่น้ำ”

ขณะที่ทีมข่าวเดอะทรูธ ตรวจสอบที่มาของหน่วยรบพิเศษสเปซนาซ ก็พบว่าเว็บไซต์ วิกิพีเดีย ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ โดยมีบางส่วนที่น่าสนใจว่า

สเปซนาซ  หมายถึง หน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วยรบพิเศษ ของรัฐในอดีตสหภาพโซเวียตและประเทศรัสเซีย สามารถจำแนกจากภารกิจหลักร่วมกับต้นสังกัดได้ดังนี้

หน่วยสเปซนาซทางการทหาร ไม่ว่าจะเป็นการแทรกซึมเข้าไปสอดแนมหาข่าวกรองทางทหาร หรือ ทำการก่อวินาศกรรมภายนอกประเทศ ทั้งในยามสงบ และในยามสงครามซึ่งมียุทธวิธีในการรบที่เน้นในการรบนอกแบบ หรือ สงครามกองโจรเป็นหลักหน่วยรบพิเศษพวกนี้จะเป็นหน่วยรบพิเศษทางการทหาร ซึ่งสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือ กองกำลังพิทักษ์ชายแดน (FPS)

หน่วยสเปซนาซที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงภายใน หรือภัยก่อการร้าย, ภัยจากการจับเป็นตัวประกัน และภัยจากอาชญากรรมต่าง ๆ รวมทั้งการควบคุมฝูงชน และการปราบปรามจลาจล  หน่วยปฏิบัติการพิเศษเหล่านี้จะสังกัดหน่วยงานความมั่นคงภายใน เช่น สำนักรักษาความมั่นคงภายใน (FSB), กรมตำรวจ , กองกำลังภายใน (Internal Troops) ของกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงยุติธรรม

หน่วยสเปซนาซ ที่มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ เช่น การรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของประธานาธิบดี และคณะรัฐมนตรี ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานของรัฐระดับสูง หน่วยปฏิบัติการพิเศษเหล่านี้จะสังกัด สำนักรักษาความปลอดภัยกลาง (FSO) ซึ่งได้แก่ หน่วยรักษาความปลอดภัยประจำตัวประธานาธิบดี (PBS)

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ดร.ปฐมพงษ์ ก็ได้ออกมาให้ข้อมูลถึงการเข้ายึดคืนเมืองลิมันของกองทัพรัสเซียด้วยว่า

“จุดที่กองทัพรัสเซียกำลังสนธิกำลังเข้ายึดคืนรวมทั้งเมืองลิมันด้วย ถ้ารัสเซียยึดลิมันทั้งหมดคืนได้ แปลว่าทหารยูเครนนับหมื่นคนอาจต้องเสียชีวิต จึงเป็นสมรภูมิที่น่าติดตามมากแห่งหนึ่งในสงครามรัสเซีย-ยูเครน”