สมาคมโรคติดเชื้อ โร่แจง พ่นสารกำจัดเชื้อใส่ตัวคน-สถานที่ สิ้นเปลืองไร้ประโยชน์ อันตรายแถมเชื้อฟุ้งกระจาย

0
สมาคมโรคติดเชื้อ โร่แจง ไม่ควรทำเด็ดขาด!

สมาคมโรคติดเชื้อออกแถลงการ เรื่อง การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลงบนตัวบุคคลหรือสถานที่ เพื่อทำลายเชื้อSAR-Cov-2 ( เชื้อที่เป็นสาเหตุของ COVID-19 )

ในขณะนี้ ประเทศไทยมีผู้ป่วยโควิด-19 ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานพอสมควร ด้วยความกังวลเรื่องการปนเปื้อนเชื้อในสถานที่ต่างๆ และที่พักอาศัยตลอดจนร่างกายของตนเอง จึงเกิดการปฏิบัติการที่หลากหลายเพื่อความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าจะช่วยลดความเสี่ยงต่อเชื้อโรคต่างๆได้ เช่น การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนร่างกายของบุคคลทั่วไป ทั้งในลักษณะการสร้างอุโมงค์ให้คนเดินผ่าน หรือการเดินผ่านในทางเดินปกติ การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อราดบนถนนหรือสถานการณ์ การฉีดน้ำยาลงบนถนนหรือสถานที่ ทั้งภายในอาคารหรือพื้นที่ข้างในร้านค้า

ทางสมาคมโรคติดต่อสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยขอชี้แจงว่า

สมาคมโรคติดเชื้อโรคแห่งประเทศไทย

1 . การฉีดพ่นทำลายเชื้อบนร่างกายของบุคคลไม่ช่วยเพื่อความปลอดภัยต่อการติดเชื้อ เนื่องจากหากบุคคลมีเชื้อไวรัสอยู่ เชื้อจะอยู่ที่ทางเดินหายใจเชื่อในลักษณะดังกล่าว จะไม่สามารถทำลายเชื้อได้ นอกจากนี้ ยาฆ่าเชื้อยังอาจจะเป็นอันตรายต่อคน จึงไม่สมควรทำเด็ดขาด การป้องกันเชื้อที่ถูกต้อง คือการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลการใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องและการรักษาความสะอาดของมือ

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

2. ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อหรืออบฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีต่างๆ บนถนน สถานที่สาธารณะหรืออาคารบ้านเรือนต่างๆ ไม่ว่าสถานที่นั้นจะมีผู้ป่วยหรือไม่ การปฏิบัตการดังกล่าวเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช้ประโยชน์ เพราะไม่ช่วยให้ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแต่ประการใด นอกจากนี้ทางในบริเวณนั้นหากมีเสมหะหรือมีสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจของผู้ป่วยที่ยังไม่แห้ง หากมีการฉีดพ่นน้ำยาอาจทำให้เชื้อกระจายขึ้น หากจะความสะอาดในกรณีที่มีผู้พักอาศัยหรือผู้ใช้บริการมีผู้ป่วยเป็นโรคนี้ แนะนำให้ใช้วิธีเช็ดถูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

ไม่ควรฉีดยาฆ่าเชื้อ เพราะอาจทำให้เชื้อกระจายไปในอากาศได้