นักวิชาการทิศทางไทยชี้!!ข่าวดีประเทศไทย ถ้าคุมสถิติคนป่วยได้แบบนี้..ไม่เกิน 50 วัน ไทยปลดล็อคแบบอู่ฮั่น

0

นักวิชาการทิศทางไทยชี้!!ข่าวดีประเทศไทย ถ้าคุมสถิติคนป่วยได้แบบนี้..ไม่เกิน 50 วัน ไทยปลดล็อคแบบอู่ฮั่นที่สามารถเปิดเมืองได้

 

ข่าวดีรับสงกรานต์  สถาบันทิศทางไทยชี้ สถานการณ์โควิด-19 ในไทย กำลังจะเข้าสู่รูปแบบการเพิ่มแบบจีนแล้ว “อีก 44 วันประเทศไทยก็เข้าสู่ภาวะเดียวกับ อู่ฮั่น”

รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชระเบียน และประธานยุทธศาสตร์ด้านวิจัย สถาบันทิศทางไทย

ข้อมูลล่าสุดก่อนเข้าสู่วันสงกรานต์ปีใหม่ของประชาชนไทย สถาบันทิศทางไทยได้วิเคราะห์ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในระดับโลกและผลการวิเคราะห์ที่สำคัญที่ทำให้ทุกคนในชาติและทุกฝ่ายที่ดำเนินการมาตรการต่างๆในประเทศได้ดีใจ ในการวิเคราะห์รูปแบบการเพิ่มแบบทวีคูณตามรูปแบบของลอการิธึมซึ่งแสดงให้เห็นรูปแบบของการเพิ่มแบบทวีคูณ

ที่แสดงให้เห็นว่าขณะนี้สถานการณ์ของผู้ติดเชื้อในประเทศไทยอยู่ในรูปแบบการเพิ่มแบบทวีคูณที่ใกล้เคียงกับประเทศเกาหลีใต้และอาจเป็นไปแบบประเทศจีนในอนาคตอันใกล้นี้ถ้าสถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนแปลงไป

นับเป็นความโชคดีของพี่น้องประชาชนไทยต้อนรับสงกรานต์หรือปีใหม่ของไทยเป็นอย่างมากที่สถานการณ์เป็นเช่นนี้

(OurWorldData.org และ สถาบันทิศทางไทย, 13 เมษายน 2563)

และถ้าสถานการณ์ยังคงมีการเพิ่มของผู้ติดเชื้อตามรูปแบบนี้ต่อไปและมีรูปแบบการเพิ่มตามการวิเคราะห์แบบนี้ต่อไปอีกไม่เกินสัปดาห์รูปแบบการเพิ่มก็จะมีรูปแบบเดียวกับประเทศจีน และ “ทำให้อีกประมาณ 44 วันหรือไม่เกิน 50 วัน ประเทศไทยก็จะเป็นแบบเดียวกับ อู่ฮั่น ที่สามารถเปิดเมืองได้”

สถาบันทิศทางไทย ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และรัฐบาลที่รับฟังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการมาอย่างต่อเนื่องในการดำเนินการมาตรการที่เข้มงวดเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตโควิด และขอให้ดำเนินการต่อไปอย่าได้ไว้วางใจต่อสถานการณ์อย่างเด็ดขาด