เมินคำสั่งรัฐบาล ผู้ใหญ่บ้านบางบัวทอง จัดรดน้ำดำหัว “ปีใหม่ไทย”

0

เมินคำสั่งรัฐบาล ผู้ใหญ่บ้านบางบัวทอง ในเขต ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี แอบจัดงานรดน้ำดำหัวปีใหม่ไทย ไม่สนมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

ในวันที่ 13 เม.ย. 63 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานมาจากพลเมืองดี เป็น คลิปวิดีโอจำนวน 2 คลิป โดยในภาพวิดีโอเป็นการจัดงานรดน้ำดำหัวให้กับบุคคลชายหญิงคู่หนึ่ง ในงานเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2563 โดยป้ายในภาพระบุว่า จัดงานขึ้นที่หลังบ้านของประธานหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในเขต ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

นอกจากนี้บรรยากาศของงานภายในคลิป แสดงให้เห็นว่ามีผู้มาร่วมงานทั้งชายและหญิงมากกว่า 15 คนขึ้นไป ที่เดินตักน้ำมารดอวยพรกับชายหญิงคู่นี้ ส่วนผู้ใหญ่ที่นั่งรับน้ำเป็นหญิงชายวัยกลางคนคู่หนึ่ง และมีผู้ใหญ่บ้านอีกหนึ่งคนในพื้นที่ เดินทางมาร่วมมาสมทบในงานภายหลัง โดยในงานมีการเปิดเพลงวันสงกรานต์ สร้างบรรยาาศคึกคักให้ผู้ที่มาร่วมงานด้วย

โดยผู้รดน้ำต่างทยอยกันตักน้ำจากขันที่เตรียมไว้รดใส่มือผู้ใหญ่ทั้งหมด โดยสังเกตพบว่า มีบางคนไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยเข้าร่วมงานด้วย โดยคลิปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. ของวันที่ 12 เม.ย.63.

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

จากการตรวจสอบประกาศของกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 ระบุว่า เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น ประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่าโรคนี้สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้โดยผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ซึ่งผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ได้ง่าย และเริ่มมีแนวโน้มการติดเชื้อของบุคคลในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์

ดังนั้น จึงยกเลิกข้อ 2.3.5 เทศกาลประเพณีสงกรานต์ ตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยให้ใช้แนวทางปฏิบัติ ดังนี้

  • 1.งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ
  • 2.งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา
  • 3.งดเว้นการรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี
  • 4.งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยเด็ดขาด
  • 5.เพื่อสืบสานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ให้ปฏิบัติดังนี้
  •    5.1 สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน
  •    5.2 การแสดงความกตัญญและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันให้แสดงออกด้วยวิธีการกราบไหว้และขอพร โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 -2 เมตร และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
  •    5.3 การแสดงความกตัญญและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ไกลกัน ให้แสดงออกผ่านซ่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์

นอกจากนี้ผู้นำคลิปมาเปิดเผย ระบุว่า ผู้ชายสองคนที่ถูกนั่งรดน้ำดำหัวนั่น เป็นผู้ใหญ่บ้านในบ้านทั้งสองคน และการที่ผู้ใหญ่บ้านกระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามเสียเองแบบนี้แล้ว ประชาชนจะปลอดภัยได้อย่างไร รัฐบาลขอร้องให้ทุกคนร่วมมือเพื่อให้ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันทั้งประเทศด้วยการงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่ระบาดไปกับน้ำ แต่ผู้ใหญ่บ้านที่ซึ่งข้าราชการเสียเอง กลับนำลูกบ้านกระทำขัดต่อข้อกฎหมายเสียเอง ตนจึงอยากถามไปยังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลและเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ควรดำเนินการจัดการขั้นขาด เพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างให้บุคคลหรือคนกลุ่มอื่นนำไปทำตาม ซึ่งเมื่อดูประกาศของกระทรวงวัฒนธรรม ตามแนวทางปฏิบัติจะพบว่า กรณีในคลิปนี้ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศในข้อ 1 , 3 , 4 , 5.2 และ 5.3

ที่มา : ไม่สนคำสั่งรัฐบาล ผู้ใหญ่บ้านจัดรดน้ำดำหัว “ปีใหม่ไทย”