คาดสหรัฐฯจะมียอดติดโควิด-19สะสมทะลุล้าน 18เม.ย.นี้! หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

0

คาดในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด! สหรัฐฯจะมียอดติดโควิด-19สะสมทะลุล้าน 18เม.ย.นี้! หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

เกาะติดการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โรค “โควิด-19” ซึ่งมีตัวเลขผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลกทะลุหลักล้านไปเป็นที่เรียบร้อย ข้อมูล ณ.วันที่ ๑๒ เม.ย. ๖๓ มีจำนวนถึง ๑,๗๘๐,๓๑๔ ราย และเสียชีวิตทั้งโลก ๑๐๘,๘๒๗ ราย โดยเฉพาะสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกา ที่ตอนนี้มีติดเชื้อสะสมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยมียอมสะสมผู้ติดเชื้อ  ๕๓๒,๘๗๙ ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้น ๓๐,๐๐๓ ราย เสียสะสมชีวิต ๒๐,๕๗๗ ราย

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่๖ เม.ย. ที่ผ่านมา ทางด้าน รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา อาจารย์ด้านเวชสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานยุทธศาสตร์วิจัย สถาบันทิศทางไทย ได้เขียนบทความ ในหัวข้อ “วิกฤตCOVID19 ของประเทศมหาอำนาจโลก สู่การเปลี่ยนแปลงโลกครั้งยิ่งใหญ่” บางช่วงบางตอนระบุถึง การพยากรณ์ผู้ติดเชื้อในสหรัฐอเมริกา

การพยากรณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันของสหรัฐอเมริกา เริ่มตั้งแต่จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มถึงจำนวน ๒๐๐ ราย ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ พยากรณ์ไปจนถึง ๑๐๐ วัน คือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

  • จำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ในแต่ละวัน

สถานการณ์ในแบบที่ ๑ เป็นแบบสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด

ในสถานการณ์ที่ดำเนินไปอยู่ในปัจจุบันของสหรัฐอเมริกาถ้ามีการติดเชื้อเพิ่มไปตามรูปแบบที่เป็นอยู่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทะลุเกินวันละ ๑ แสนในวันที่ ๒๓ เมษายน และจะเพิ่มขึ้นเป็นวันละกว่า ๒ แสนรายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม เกิน ๓ แสนรายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม เกิน ๔ แสนรายในวันที่ ๕ มิถุนายน และ เกิน ๕ แสนรายในวันที่๑๖ มิถุนายน

การพยากรณ์ผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมดของสหรัฐเมริกา เริ่มตั้งแต่จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มถึงจำนวน ๒๐๐ ราย ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ พยากรณ์ไปจนถึง ๑๐๐ วัน คือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

  • จำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันรวม

ในสถานการณ์ที่ไม่มีการปลี่ยนแปลงใดๆ ไปจากปัจจุบัน พยากรณ์ว่าจะมีผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา จะมีจำนวนเกิน ๑ ล้านคนในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ และจะมีจำนวนเกิน ๒ ล้านคนในวันที่ ๒๘ เมษายน เกิน ๓ ล้านคนในวันที่ ๕ พฤษภาคม เกิน ๕ ล้านคนในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม เกิน ๑๐ ล้านคนในวันที่ ๒ มิถุนายน และเกิน ๑๕ ล้านคนในวันที่ ๑๓ มิถุนายน

แต่จากการปรับตัว ปรับรูปแบบการรับมือกับการติดเชื้อเนื่องจากการดำเนินการปรับเพิ่มรูปแบบการดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าพยากรณ์ โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบที่ ๒ และถ้ามีการดำเนินการที่ใช้ศักยภาพของการดำเนินการให้มากขึ้นการเพิ่มขึ้นก็จะกลายเป็นเหมือนภาพของประเทศที่มีการเพิ่มจำนวนไม่มากนักหลังจากผ่านการติดเชท้อเกิน ๕๐๐ คนไปแล้วประมาณ ๓๐-๔๐ วันในประเทศทางยุโรป โดยการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายใหม่มีร้อยละที่เริ่มมีการลดลงลงมาเป็นระยะ ตามรูปแบบที่ ๓ โดยในแบบที่ ๓ นี้จะส่งผลต่อการหน่วงเวลาของการเพิ่มขึ้นและมีการปรับเพิ่มขึ้นไปของผู้ติดเชท้อแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละวันเหมือนการเพิ่มขึ้นโดยทั่วไปของประเทศทางยุโรป เช่น ประเทศฝรั่งเศส แต่อาจทำให้มีการปรับเปลี่ยนของการเพิ่มขึ้นที่มีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องไป

จำนวนการพยากรณ์ผู้ติดเชื้อรวมของสหรัฐอเมริกาในรูปแบบที่ ๒ และแบบที่ ๓ เริ่มจากวันที่ีมีจำนวน รวมเกิน ๕๐๐ คนในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

เส้นบนสีฟ้าด้านบน-รูปแบบที่ ๒ และเส้นสีส้มด้านล่าง-รูปแบบที่ ๓

จำนวนการพยากรณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ของสหรัฐอเมริกาในรูปแบบที่ ๒ และแบบที่ ๓ เริ่มจากวันที่ีมีจำนวน รวมเกิน ๕๐๐ คนในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

  • จำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ในแต่ละวัน
เส้นบนสีฟ้าด้านบน-รูปแบบที่ ๒ และเส้นสีส้มด้านล่าง-รูปแบบที่ ๓

ในรูปแบบที่ ๒ จะมีผู้ป่วยรายใหม่เกินวันละ ๕ หมื่นรายในวันที่ ๒๓ เมษายน เกินวันละ ๑ แสนรายในวันที่ ๒ มิถุนายน โดยมียอดรวมเกิน ๑ ล้านรายในวันที่ ๒๓ เมษายน เกิน ๒ ล้านในวันที่ ๒ พฤษภาคม และขยับไปเกิน ๕ ล้านในวันที่ ๑๑ มิถุนายน

ส่วนรูปแบบที่ ๓ จะมีผู้ป่วยรายใหม่ปรับเพิ่มขึ้นไปไม่มากนักแต่ก็เพิ่มขึ้นไปจนเกิน ๑ ล้านต่อวันในวันที่ ๕ มิถุนายน โดยมียอดรวมเกิน ๑ ล้านรายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม เกิน ๒ ล้านในวันที่ ๓ มิถุนายน และขยับไปเกิน ๔ ล้านในวันที่ ๑๖ มิถุนายน

แต่จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศมหาอำนาจอย่างจีนก็ยิ่งทำให้เห็นความแตกต่างกันมาก ส่วนทางรัสเซียก็ยังมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อพิจารณาดูหลังจากการพบเชื้อ ๕ วันก็สามารถทำให้ลดลงได้แม้หลังจากนั้นจะยังคงเพิ่มอยู่แต่ก็ยังคงต่ำกว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจต้องดูต่อไปในอนาคตว่าจะทำได้เหมือนจีนได้หรือไม่ แต่พิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเป็นอย่างจีนเพราะรูปแบบของความสามารถใช้อำนาจในการดำเนินการได้ใกล้เคียงกับจีนมากกว่าแบบสหรัฐอเมริกา จึงเป็นไปได้สูงที่ข้อมูลของรัสเซียจะเป็นไปแบบจีน และถ้าหากสหรัฐอเมริกาไม่สามารถควบคุมให้การติดเชื้อลดลงได้มากกว่านี้ในขณะที่จีนและรัสเซียสามารถทำให้ผู้ติดเชื้อสามารถควบคุมได้ มหาอำนาจของโลกก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป

 

อ่านฉบับเต็ม

วิกฤตCOVID19 ของประเทศมหาอำนาจโลก สู่การเปลี่ยนแปลงโลกครั้งยิ่งใหญ่