ปรากฏการณ์ “สวรรค์ล่ม” ของคนรุ่นเจน Y

0

ปรากฏการณ์ “สวรรค์ล่ม” ของคนรุ่นเจน Y

ขณะนี้ปรากฏการณ์ “สวรรค์ล่ม” ของคนรุ่นเจนY กำลังเกิดขึ้น ทั้งในทางการเงินและทางการเมือง

เป็นที่น่าสังเกตว่า เจ้ามือแชร์ลูกโซ่ทั้งหลายเป็นคนเจน Y ทั้งสิ้น

ไม่ว่าแชร์แม่มณี แชร์ Forex 3D และ ล่าสุดแชร์ Nice Review

กระบวนการแชร์ลูกโซ่ทางการเมือง “อนาคตใหม่” ซึ่งใกล้จะล่มสลาย ที่เจ้ามือแชร์คือ ธนาธร ก็เช่นกัน

ถึงแม้ธนาธรจะเป็นคนเจน x ปลายๆ แต่ก็คาบเกี่ยวกับเจน Y มากในเชิง mentality

ยิ่ง ช่อ พรรณิการ์ โฆษกพรรคอนาคตใหม่ด้วยแล้ว เธอคือปากเสียงของคนรุ่นเจน Y ชัดเจน ทั้งในแง่วิธีคิด ค่านิยมและพฤติกรรม ( ขอให้ตัดเรื่องเนื้อหาความคิดปฏิกษัตริย์นิยมของช่อ พรรณิการ์ออกไปก่อนต่างหาก)

แชร์ลูกโซ่ทั้งการเงินและการเมืองมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอก ถ้าลูกแชร์ไม่เอาด้วยหรือไม่เต็มใจเข้าร่วมเล่นด้วย

จุดร่วมของเจ้ามือแชร์ลูกโซ่และคนเล่นแชร์ลูกโซ่ทั้งทางการเงินหรือทางการเมือง คือ ความมักง่าย
กับใจเร็วด่วนได้ และไม่อดทนอดกลั้น

คนรุ่นเจน Y จะซวยสองเด้ง เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งใหญ่ในปีหน้า ซึ่งมันมาแน่ๆ เพราะคนรุ่นเจน Y เปราะบางทางการเงิน (สถานะทางการเงิน) และทางจิตใจ (อาการซึมเศร้าและไบโพล่า)กว่าคนรุ่นเจนก่อนๆมาก

คนรุ่นเจนYจะหลุดพ้น จากปรากฏการณ์สวรรค์ล่มในตอนนี้ได้อย่างไร เรื่องนี้เกี่ยวพันกับอนาคตของสังคมไทยในอีกยี่สิบปีข้างหน้าไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน

 

ดร.สุวินัย ภรณวลัย ประธานยุทธศาสตร์วิชาการ สถาบันทิศทางไทย