แบงก์ชาติยัน!! ทุนสำรองตปท.ไทยลดลงเหตุดอลลาร์แข็งโป๊ก แต่สูง ๔๘%ของจีดีพี มากกว่าหนี้สินตปท. ๓ เท่า

0

อกสั่นขวัญหายด้วยสถานการณ์ร้อนทางเศรษฐกิจของโลก ที่ส่งผลกระทบกับไทยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง เมื่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนต่อเนื่อง และทำให้ทุนสำรองระหว่างประเทศของเราลดวูบลงไปด้วย เพราะสินทรัพย์ในสกุลเงินอื่นมีค่าลดลงเมื่อตีเป็นรูปดอลลาร์ แต่โดยรวมแล้วเงินสำรองฯของไทยยังมีมูลค่าสูงหากวัดกับจีดีพี ประมาณ ๔๘% และมากกว่าหนี้สินต่างประเทศเกือบ ๓ เท่า

วันที่ ๑๖ ก.ย.๒๕๖๕ นางสาวดารณี แซ่จู ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดการเงินผันผวนสูงขึ้น จากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ ที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ส่งผลให้นักลงทุนคาดว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นกว่าเดิมในระยะถัดไป 

โดยนับแต่ต้นปี เงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับแข็งค่าไปแล้วกว่า ๑๔.๖% และเป็นปัจจัยหลักที่กดดันให้สกุลเงินภูมิภาครวมทั้งเงินบาทปรับอ่อนค่าลงในช่วงที่ผ่านมา      

ทั้งนี้ ยังไม่พบสัญญาณการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ผิดปกติ โดยนับตั้งแต่ต้นปี นักลงทุนต่างชาติยังมีฐานะซื้อสุทธิในสินทรัพย์ไทยประมาณ ๑.๖ แสนล้านบาท เป็นการซื้อสุทธิในตลาดหลักทรัพย์กว่า ๑.๖ แสนล้านบาท และขายสุทธิเล็กน้อยในตลาดพันธบัตร ที่ ๗๐๐ ล้านบาท

นอกจากนี้ การแข็งค่าอย่างต่อเนื่องของเงินดอลลาร์ ยังส่งผลให้มูลค่าเงินสำรองระหว่างประเทศ (เงินสำรองฯ) ของหลายประเทศปรับลดลงเช่นกัน     

โดยสำหรับไทย เงินสำรองฯ ปรับลดลงจาก ๒.๗๘ แสนล้านดอลลาร์ ในช่วงต้นปีมาอยู่ที่ระดับ๒.๔ แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งการลดลงดังกล่าว เป็นผลจากการตีมูลค่าเงินสำรองฯ ที่อยู่ในสินทรัพย์หลายสกุลเงินให้เป็นสกุลดอลลาร์เป็นสำคัญ   

โดยเงินดอลลาร์ ที่แข็งค่าขึ้น ส่งผลให้สินทรัพย์สกุลอื่นเมื่อตีเป็นรูปดอลลาร์ มีมูลค่าลดลง  ซึ่งโดยปกติ ในช่วงที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวผันผวนสูง จะเห็นมูลค่าเงินสำรองฯ ผันผวนสูงขึ้นตามไปด้วย

อย่างไรก็ดี ไทยยังมีฐานะด้านต่างประเทศที่แข็งแกร่งจากระดับเงินสำรองฯ อยู่ที่ประมาณ ๒.๔ แสนล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น ๔๘% ของ GDP ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับหลายประเทศ สูงเป็นอันดับที่ ๑๒ และ ๖ ของโลกตามลำดับ และยังสูงกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้นของไทยถึงเกือบ ๓ เท่า

ด้านเงินคงคลัง รายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นสุด ก.ค.๒๕๖๕ รัฐบาลไทยมีเงินคงคลัง ๕๐๑,๕๕๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.พ. จำนวน ๘๒,๙๖๓ ล้านบาท , มีทองคำและเงินทุนสำรองระหว่างประเทศสุทธิ ๘.๘๕ ล้านล้านบาท 

รายงานธนาคารโลก ปี ๒๕๖๔ ไทยมี GDP มูลค่า ๑๘.๑ ล้านล้านบาท ขนาดเศรษฐกิจอันดับ ๒๒ ของโลก ปีนี้คาดว่า GDP จะบวกเพิ่ม ๓.๕%