ทวงความเป็นธรรม!! “บีทีเอส”ลุ้นศาลปกครองตัดสิน ๓ คดี สางปมสายสีส้ม เปิดประมูลเกณฑ์ใหม่ส่อผิดกฎหมาย

0

“บีทีเอส” เปิดเผยว่าศาลปกครองนัดพิจารณาต่อ ๓ คดี เคลียร์ปมรถไฟฟ้าสายสีส้ม ลุ้นศาลตัดสินประมูลเกณฑ์ใหม่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นัดพิจารณาครั้งแรกวันนี้ ๑๕ ก.ย.๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ ก.ย.๒๕๖๕ นางสาวปะราลี เตชะจงจินตนา ทนายความผู้รับมอบอำนาจบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอสซี กล่าวว่า หลังจากศาลปกครองสูงสุดนัดนั่งพิจารณาครั้งแรก ในคดีหมายเลขดำที่ อ.๕๗๒/๒๕๖๕ ระหว่าง บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่าง รัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) กับพวกรวม ๒ คน ที่มีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผู้ชนะการประเมินของเอกสารคัดเลือกเอกชนในการประมูลรอบแรก เป็นเหตุให้บีทีเอส ซึ่งเป็นผู้ซื้อเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุนได้รับความเดือดร้อนเสียหายนั้น เบื้องต้นการพิจารณาคดีนี้เป็นการนัดพิจารณาครั้งแรกตามกระบวนการ ซึ่งยังไม่ได้มีการตัดสิน โดยตุลาการจะกำหนดการพิจารณาคดีฯและแจ้งให้ทราบอีกครั้ง คาดว่าตุลาการจะใช้เวลาในการพิจารณาคดีสักระยะหนึ่ง

“นอกจากนี้ศาลได้สอบถามทั้ง ๒ ฝ่ายเพิ่มเติม ถึงการแถลงด้วยวาจาหรือไม่ โดยBTSCได้มีการยื่นคำแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรแทน ส่วนรฟม.ไม่ได้การยื่นคำแถลง ถึงแม้ว่าปัจจุบันการประกวดราคาครั้งที่ ๑ จะยกเลิกไปแล้ว และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะมีการเปิดประมูลรอบใหม่แล้ว แต่ BTSC ยืนยันว่าต้องการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ให้กระบวนการศาลเป็นผู้พิจารณาในประเด็นต่างๆ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม เนื่องจากทาง BTSC ติดใจในประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้แก้ไขหลักเกณฑ์เป็นเรื่องที่กระทำโดยชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย”

นางสาวปะราลี กล่าวต่อว่า คดีนี้สืบเนื่องมาจากข้อพิพาทเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ประมูลครั้งที่ ๑ ซึ่งทางศาลปกครองกลางตัดสินเป็นไปไม่มิชอบด้วยกฎหมาย และทาง BTSC ได้ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายเป็นวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยขณะนี้เป็นกระบวนการศาลที่มีการนัดพิจารณาคดี ซึ่งหากมีการตัดสินคดีก็จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์พิจารณาข้อเสนอจะชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับคดีในศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มจำนวน ๓ คดี ประกอบด้วย 

๑.คดีเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผู้ชนะในการประมูลครั้งที่ ๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอนัดตัดสินคดี

๒.คดียกเลิกการประกวดราคา และคำสั่งของผู้ว่าการ รฟม.ที่มีคำสั่งและออกประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๒๕๖๔ ปัจจุบันศาลปกครองกลางได้พิพากษาเมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๒๕๖๕ ชี้ว่าการยกเลิกประมูลผลจากการเปลี่ยนหลักเกณฑ์คัดเลือกในครั้งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย และปัจจุบัน รฟม.อยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุด

และ ๓.คดีการกำหนดหลักเกณฑ์ประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มครั้งที่ ๒ ชอบหรือมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นคดีล่าสุดที่ศาลปกครองกลางรับไว้พิจารณา ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนพิจารณา ยังไม่มีกำหนดนัดไต่สวนเพิ่มเติม 

ทั้งนี้อีก ๑ คดี คือ คดียกเลิกการประมูล ซึ่งศาลนัด ๒๗ ก.ย.๒๕๖๕ ชี้ว่ามีมูลความผิดหรือไม่ ซึ่งอยู่ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง