นายกฟังรายงานลับสำนักข่าวกรอง พลิกดึงเอกชนช่วยแทนทีมเศรษฐกิจ

0

นายกฟังรายงานลับสำนักข่าวกรอง พลิกดึงเอกชนช่วยแทนทีมเศรษฐกิจ  เลขาฯสภาพัฒน์นั่งประธานหลังเยียวยา 5,000เราไม่ทิ้งกัน เละ! วิจารณ์สนั่นไร้แผนงาน

จากกรณีที่รัฐบาลได้มีการประกาศนโยบาย เราไม่ทิ้งกัน  แจกเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19   จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ก่อนจะเปลี่ยนเป็น 6เดือน และล่าสุดเปลี่ยนอีกครั้งเป็นว่าสามารถยกเลิกก่อนกำหนดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ รวมไปถึงหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเงินเยียวยา จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลาย ถึงความเลื่อนลอยของนโยบาย ที่ได้การเปลี่ยนไปมาตลอดเวลา  สรุปง่าย 3คำ คือ ไร้แผนงาน

ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการกล่าวหาจนเกินไป และเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนพาท่านย้อนเวลา ส่องไทม์ไลน์เยียวยา5,000” ตั้งแต่วันแรกที่ได้ยินนโยบายนี้เป็นครั้งแรกปากท่านรองฯสมคิด ตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณา  จะสร้างความสับสน มึนงง ให้กับคนในสังคมมากน้อยอย่างไร

 • 24 มี.. 2563 นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี แถลงครม. อนุมัติมาตรการระยะที่ 2 ให้แก่ประชาชนที่เป็นแรงงานนอกระบบประกันสังคม ทั้งแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และอาชีพอิสระ สนับสนุนเงินเลี้ยงชีพเดือนละ 5 พันบาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน
 • 27 มี..2563   ประชาชนจำนวนมากแห่ไปต่อคิวเพื่อรอเปิดบัญชีเงินฝาก โดยไม่สวมหน้ากากและไม่มีการรักษาระยะห่าง
 • 27 มี..2563 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะมีทั้งสิ้นประมาณ 3 ล้านคน ซึ่งหากมีคนที่มีคุณสมบัติมากกว่า 3 ล้านคน กระทรวงการคลังพร้อมที่จะจัดสรรงบประมาณต่อไป
 • 28-29 มี.. 2563 ธนาคารปิด เพื่อป้องกันประชาชนแห่เปิดบัญชี
 • 28 มี..2563 ระบบล่มทันทีในชั่วโมงแรกที่เปิดให้ลงทะเบียน จนต้องปิดชั่วคราว   เมื่อกลับมาใช้การได้มีประชาชน ลงทะเบียน  เราไม่ทิ้งกัน”  วันแรก กว่า 10 ล้านราย
 • 29 มี.. 2563  ...จตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ถกด่วนเยียวยาผู้อยู่ในระบบประกันสังคม ม.39 .40 เดือนละ 5,000 บาท (ที่มีอยู่ประมาณ 5 ล้านคน)
 • 31 มี..2563 ครม.ขยายสิทธิแจกเงิน 5,000 บาท จาก 3 ล้านคน เป็น 9 ล้านคน
 • 1 เม.. 2563 จำนวนผู้ลงทะเบียนในระบบมีสูงถึง 24 ล้านคน
 • 3 เม..2563  กระทรวงการคลังเคาะ4อาชีพได้เงิน5,000บาทแน่นอน (มัคคุเทศก์ คนขับรถแท็กซี่ ผู้ค้าสลาก และวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง)
 • 4 เม..2563  กระทรวงการคลังเปิดให้แจ้งขอยกเลิกการลงทะเบียนเยียวยา จำนวน 5,000 บาท
 • 6 เม..2563  ศบค.ขอคนไม่ตรงเกณฑ์รับ 5,000 บาท ถอนชื่อออก เตือนข้อมูลเท็จผิด พ...คอมพ์
 • 6 เม..2563  กระทรวงการคลังเผย 10 กลุ่มคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
 • 7 เม..2563  นายอุตตมะ สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  แถลง ครม.อนุมัติ จ่ายเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน” 5,000 บาท เพิ่มเป็น 6 เดือน หรือให้เงินเยียวยาจนถึงเดือนก.. 2563
 • 8 เม.. 2563  กระทรวงการคลังเริ่มทำการจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนแล้วในวันที่ 8 เม.. 2563 เป็นต้นไป
 • 8 เม.. ปรากฏข่าวผู้ที่ไม่สมควรได้เงินชดเชยจำนวนมากจนกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงระบบการคักกรองและตรวจสอบ
 • 9. เม.. 2563  นายอุตตมะ สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ถ้าสถานการณ์จบก่อนก็อาจจะจ่ายชดเชยไม่ครบ 6 เดือน

ล่าสุดมีรายงานลับจากข่าวจากศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ซึ่งได้รายงานถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาว่า ขาดความเป็นธรรม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงาน คนงานก่อสร้างและคนว่างงาน ซึ่งสมควรเป็นคนกลุ่มแรกที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา ควรมีการประกาศเกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินให้ชัดเจนตั้งแต่แรก เพื่อไม่ต้องเสียเวลาลงทะเบียน รวมทั้งไม่ต้องเข้าไปดำเนินการขอสละสิทธิ์ภายหลัง ด้วยเพราะเกรงว่าจะถูกดำเนินคดีตามพ...ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ 2560  ซึ่งประชาชนแสดงความคิดเห็นเปรียบเทียบการบริหารระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลชาติอื่น ซึ่งรัฐบาลไทยทำงานล่าช้า ต้องให้ประชาชนมาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต โดยประชาชนที่เดือดร้อนบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนได้

และจะด้วยเหตุผลนี้หรือไม่ก็ตามแต่ ทำให้พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 8/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ลงนาม เมื่อวันที่ 8 เม..63 เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นไปด้วยความรอบคอบ และมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาของภาคธุรกิจเอกชนที่ได้รับผลกระทบ โดยให้ ..

 • เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการ
 • อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นกรรมการ
 • ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกรรมการ
 • ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
 • ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
 • ประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ
 • ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
 • ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เป็นกรรมการ
 • ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
 • ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นกรรมการ
 • ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
 • นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเลขานุการ
 • นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ