สหรัฐตาร้อน! จีนค้นพบแร่ธาตุใหม่บนดวงจันทร์! ร่วมมือรัสเซียสร้างศูนย์วิจัย ประกาศเป็นพื้นที่สำรวจระดับชาติของ 2 ปท.!

0

สหรัฐตาร้อน! จีนค้นพบแร่ธาตุใหม่บนดวงจันทร์! ร่วมมือรัสเซียสร้างศูนย์วิจัย ประกาศเป็นพื้นที่สำรวจระดับชาติของ 2 ปท.!

จากกรณีที่มีรายงานว่า องค์การอวกาศจีน (CMSA) แถลงโชว์การทดลอง “เพาะปลูกพืช” ในโมดูลห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยา Wentian ที่เป็นส่วนขยายของสถานีอวกาศเทียนกงของจีน โดยเจิ้งฮุ่ยฉยง นักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์พืชเซลล์โมเลกุล สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ระบุว่าที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์จีนเพาะปลูกพืชในอวกาศประสบปัญหามากมาย

ผ่านมากว่า 1 เดือน ในที่สุดจีนก็เสร็จสิ้นการทดลองปลูกพืชจนได้เมล็ดพันธุ์พืชในอวกาศมาเพียงไม่กี่ชนิด เช่น ผักกาดก้านขาว ข้าวสาลี และถั่วลันเตา ที่เป็นอาหารสำหรับมนุษย์ โดยเมล็ดพันธุ์พืช 2 ชนิดในโมดูลห้องปฏิบัติการในห้องทดลองนิเวศวิทยา Wentian เริ่มเจริญเติบโตตามวงจรชีวิตและอยู่ในเกณฑ์แข็งแรงดี

ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ทางเพจ World Update ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่จีนได้ค้นพบแร่ธาตุชนิดใหม่บนดวงจันทร์ โดยอ้างอิงจาก Globaltimes ระบุว่า การแข่งขันด้านอวกาศ ระหว่างฝ่ายระเบียบโลกเก่า ที่นำโดยสหรัฐ ยุโรป กับฝ่ายจัดระเบียบโลกใหม่จีน-รัสเซีย-อินเดีย เข้มข้นขึ้นทุกวัน

ในช่วงปี 2020 องค์การอวกาศจีน ใช้ยานฉางเอ๋อ-5 บินลงไปเดินเล่นและเก็บตัวอย่าง “ของแท้” จากดวงจันทร์ “ด้านมืดตรงข้ามโลก” น้ำหนักประมาณ 1,731 กรัม จากนั้นบินขึ้นจากผิวดวงจันทร์ กลับมายังโลก และไม่ได้ลืมทิ้งอะไรไว้ จีนใช้เวลาศึกษาอย่างรอบคอบโปร่งใส โดยทีมวิจัยจากสถาบันพลังงานปรมาณูแห่งประเทศจีน (CIAE) ร่วมกับ China National Nuclear Corporation วิเคราะห์การกระตุ้นนิวตรอน และพบว่าสารเคมีที่มีอยู่ในตัวอย่าง “แตกต่างจากตัวอย่างบนโลกมาก”
นาย Guo Bing หัวหน้าสถาบันฟิสิกส์นิวเคลียร์ CIAE ระบุว่า “เราใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เป็นหลักในการศึกษาตัวอย่าง โดยทำการทดสอบองค์ประกอบทางเคมีมากกว่า 40 รายการอย่างแม่นยำ รวมทั้งองค์ประกอบขนาดใหญ่ และจุลภาค ธาตุในตัวมัน”
เนื่องจากดินบนดวงจันทร์มีค่าอย่างยิ่ง จึงใช้เทคนิคกระตุ้นนิวตรอนซึ่งมีความแม่นยำสูง สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่ามีธาตุใดในดินดวงจันทร์โดยไม่ทำลายสัณฐานวิทยาของมัน แต่ยังบอกความเข้มข้นด้วยการวัดรังสีที่สะท้อนจากแต่ละองค์ประกอบได้อีกด้วย เช่น สามารถดึงธาตุไททาเนียมมากกว่า 30 กิโลกรัมจากดินดวงจันทร์ 1 ตัน ซึ่งมีปริมาณมากกว่าค่าเฉลี่ยของไททาเนียมบนโลกถึง 6 เท่า สำคัญมากสำหรับการช่วยเพิ่มการใช้ทรัพยากร จีนยังศึกษาไอโซโทปของตัวอย่างดินเพื่อทราบการก่อตัวและวิวัฒนาการของดวงจันทร์ องค์ประกอบส่วนใหญ่บนโลกสามารถพบได้บนดวงจันทร์ แต่ไอโซโทปมีความแตกต่างกัน และ”ธาตุที่แตกต่างกัน 3 ชนิดสามารถพบได้บนดวงจันทร์เท่านั้น”
การค้นพบนี้แสดงให้เห็นได้ดีที่สุดถึงว่า “ดวงจันทร์ก่อตัวขึ้นระหว่างการชนกันระหว่างโลกกับดาวเคราะห์ขนาดเล็กอีกดวงซึ่งมีขนาดเท่ากับดาวอังคาร” , แต่จีนกำลังมุ่งเน้นไปที่ การสำรวจขั้วโลกเหนือและใต้บนดวงจันทร์พบ “ธาตุฮีเลียม-3” เชื้อเพลิงในอุดมคติดีที่สุดสำหรับนิวเคลียร์ฟิวชัน ที่มีน้อยมากบนโลกแต่มีอยู่มากมายบนดวงจันทร์ สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาพลังงานของมนุษย์อย่างยั่งยืนในอนาคต จีนจึงพยายามสร้าง “ดวงอาทิตย์เทียม” ซึ่งมีคณะนักวิทยาศาสตร์ไทยร่วมในโครงการด้วย , แต่ล่าสุดที่สร้างความตาร้อนผ่าวให้สหรัฐ คือ “จีนค้นพบแร่ธาตุใหม่บนดวงจันทร์เป็นครั้งแรก
นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยธรณีวิทยายูเรเนียมแห่งปักกิ่งได้แยกอนุภาคผลึกเดี่ยวที่มีรัศมีประมาณ 10 ไมครอนผ่านวิธีการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์จากอนุภาคตัวอย่างดวงจันทร์ 140,000 อนุภาค และวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของมัน , Dong Baotong รองประธาน China Atomic Energy Authority ประกาศชื่อแร่ใหม่ว่า ” Changesite-(Y) ” เป็นแร่ฟอสเฟตในผลึกเรียงเป็นแนวที่พบในอนุภาคหินบะซอลต์จากดวงจันทร์ คณะกรรมาธิการว่าด้วยแร่ธาตุใหม่ การตั้งชื่อและการจำแนกประเภท (CNMNC) ของสมาคมแร่ระหว่างประเทศ (IMA) ยืนยันว่า “เป็นแร่ชนิดใหม่จริง” เป็นแร่ลำดับที่ 6 ที่มนุษย์ค้นพบบนดวงจันทร์
รัฐบาลจีนและรัสเซียกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดสร้างสถานีวิจัยดวงจันทร์ระหว่างประเทศ (ILRS) ที่บริเวณขั้วใต้ดวงจันทร์ โดยจะมีการลงนามข้อตกลงในปลายปี 2022 นี้ จากนั้นจะประกาศให้โลกทราบว่า “เป็นพื้นที่สำรวจระดับชาติของหน่วยงานของทั้งสองประเทศ” จะมีรถแลนด์โรเวอร์ลงจอด ศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายการสื่อสารบนดวงจันทร์ เช่น Wi-Fi เพื่อสนับสนุนการสำรวจดังกล่าว สถานีวิจัยดวงจันทร์จะทำงานเป็นด่านหน้าสำหรับการสำรวจอวกาศที่ลึกยิ่งขึ้น เนื่องจากแรงโน้มถ่วงบนดวงจันทร์เป็นเพียง 1 ใน 6 ของโลก ยานสำรวจจะบินขึ้นได้ง่าย และยานอวกาศก็สามารถแก้ปัญหาการจ่ายเชื้อเพลิงบนดวงจันทร์ได้