ลุยไฟ!? รฟม.เมินเสียงค้าน ‘BEM’ คว้างานสายสีส้ม ๑.๔ แสนล้าน ลงนามสัญญาปลายปี ไม่รอคดีบีทีเอสฟ้อง

0

“BEM” ผ่านฉลุยชนะประมูลโปรเจคท์รถไฟฟ้าสายสีส้ม ๑.๔ แสนล้านบาท เสนอขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐน้อยที่สุด ลุยก่อสร้างส่วนตะวันตก พร้อมเดินรถ “บางขุนนนท์-มีนบุรี” ๓๕.๙ กม. ดีเดย์ให้บริการส่วนตะวันออก ส.ค.๖๘ ลงนามสัญญาปลายปีนี้ ทั้งนี้ไม่สนว่ามีคดีค้างศาลกรณีบีทีเอสฟ้องอยู่ระหว่างการพิจารณา

อย

 

วันที่ ๙ ก.ย.๒๕๖๕ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)แจ้งผลการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม ปรากฎว่า BEM ชนะประมูลคว้างานมูลค่า ๑.๔ แสนล้านบาทแล้ว 

ย้อนดูความเป็นมาในการเปิดประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) วงเงิน ๑.๔ แสนล้านบาท 

หลังประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน ระหว่างที่อยู่ในกระบวนการประมูลนั้น รฟม.และคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๖ กลับปรับเกณฑ์เงื่อนไขการประมูลและเปลี่ยนแปลงเอกสารการคัดเลือกเอกชนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ที่ใช้การประเมินซองที่ ๒ ข้อเสนอทางเทคนิค และซองที่ ๓ ข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทน รวมกันแล้วแบ่งสัดส่วนเป็นคะแนนซองที่ ๒ จำนวน ๓๐ คะแนน และคะแนนซองที่ ๓ จำนวน ๗๐ คะแนน 

ขณะเดียวกันบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC) ได้ยื่นฟ้องศาลปกครองกลาง ขอให้ศาลเพิกถอนหรือยกเลิกประกาศเชิญชวนฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และเอกสาร RFP รวมทั้งประกาศกับมติที่เกี่ยวข้องด้วย และขอให้ศาลกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวห้ามการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกเอกชนครั้งใหม่ และศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ยกคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามที่ BTSC ร้องขอแล้ว

ต่อมา รฟม.ได้ประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) รอบ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และได้เปิดขายเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (Request for Proposal Documents: RFP) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีเอกชนผู้สนใจเข้าซื้อเอกสาร RFP ทั้งสิ้น ๑๔ ราย 

วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ทางรฟม.ได้เปิดโอกาสให้เอกชนที่ซื้อซองประมูลสามารถยื่นข้อเสนอในวันเวลาดังกล่าว หลังจากนั้นจะเปิดซองข้อเสนอเมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๒๕๖๕ คาดว่าจะเสนอผลการคัดเลือกให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) และลงนามสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชน ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี ๒๕๖๕

สำหรับเอกชน ๔ ราย ที่ยื่นข้อเสนอเข้าร่วมการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม รอบ 2 ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ -บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM -บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK กลุ่มที่ ๒ -บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD -บริษัทขนส่งอินช็อน (Incheon Transit Corporation) ผู้ให้บริการรถไฟใต้ดินประเทศเกาหลีใต้ 

ขณะที่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส กลับยื่นคำขาดไม่เข้าร่วมประมูลในครั้งนี้โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากหลังการศึกษารายละเอียดข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคา (RFP) ฉบับใหม่ พบว่ามีเงื่อนไขแตกต่างไปจากเดิม และเป็นเงื่อนไขที่มีข้อกำหนดคุณสมบัติแบบเลือกผู้รับเหมา รวมทั้งเงื่อนไขการประกวดราคารถไฟฟ้าสายสีส้มรอบใหม่นี้ ข้อกำหนดเงื่อนไขในสาระสำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอมีเจตนากีดกันบริษัทฯ ไม่ให้มีโอกาสเข้าแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และยังเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งอย่างชัดเจนที่อาจเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ๒๕๔๒

การดำเนินงานคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เบื้องต้น รฟม. คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.๒๕๖๒ และเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมทั้งผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม ได้ร่วมเปิดซองข้อเสนอการร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ซองที่ ๑ ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕โดยได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอซองที่ ๑ และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอซองที่ ๑ แล้วเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๒ รายเป็นผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอซองที่ ๑

ส่วนการเปิดซองข้อเสนอการร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ซองที่ ๒ ข้อเสนอด้านเทคนิค เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕โดยได้ตรวจสอบพิจารณาข้อเสนอซองที่๒ และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอซองที่ ๒ แล้วเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ โดยผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๒รายเป็นผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอซองที่ ๒

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ รฟม. และคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการเปิดซองข้อเสนอซองที่ ๓ ข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทน โดยมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมและผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอซองที่ ๒ เข้าร่วม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและร่วมเป็นสักขีพยาน 

สำหรับผลการยื่นข้อเสนอในเบื้องต้น ดังนี้

– บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เสนอผลประโยชน์สุทธิ* (มูลค่าปัจจุบัน: NPV) เท่ากับ – ๗๘,๒๘๗.๙๕ ล้านบาท

– ITD Group เสนอผลประโยชน์สุทธิ* (มูลค่าปัจจุบัน: NPV) เท่ากับ – ๑๐๒,๖๓๕.๖๖ ล้านบาท

ทั้งนี้รฟม.ระบุว่า การยื่นข้อเสนอประมูลในครั้งนี้มีผลประโยชน์สุทธิ ซึ่งเป็นเงินตอบแทนที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะให้แก่ รฟม. หักลบด้วยจำนวนเงินสนับสนุนค่างานโยธาที่ ผู้ยื่นข้อเสนอจะขอรับจาก รฟม. หากเอกชนรายใดที่เสนอผลประโยชน์สุทธิมีตัวเลขติดลบน้อยกว่าจะเป็นประโยชน์กับภาครัฐมากกว่า เพราะขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐน้อยกว่า

หลังจากนี้ รฟม. และคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อเสนอดังกล่าวและดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (RFP) และพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัดต่อไป

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีแนวเส้นทางเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ระยะทาง๓๕.๙ กิโลเมตร แบ่งเป็นส่วนตะวันออก (ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)) ระยะทาง ๒๒.๕ กิโลเมตร จำนวน ๑๗ สถานี (สถานีใต้ดิน ๑๐ สถานี และสถานียกระดับ ๗ สถานี) เปิดให้บริการในปี ๒๕๖๘ และส่วนตะวันตก (ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) ระยะทาง ๑๓.๔ กิโลเมตร จำนวน ๑๑ สถานี (สถานีใต้ดินตลอดสาย) ) เปิดให้บริการในปี ๒๕๗๐