กกต. ต้องวินิจฉัยให้สังคมรับรู้โดยเร็ว ศรีสุวรรณ สงสัย มงคลกิตติ์ บริจาคเงินช่วย โควิด-19

0

ศรีสุวรรณ สงสัย มงคลกิตติ์ บริจาคเงินช่วยโควิด-19 เกิน 3 แสนได้หรือไม่ กกต. ต้องวินิจฉัยให้สังคมรับรู้โดยเร็ว

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เผยว่า หลังจากที่ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้เข้ายื่นหนังสือถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแสดงความประสงค์ให้หักเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งส.ส. บริจาคเข้าสมทบกองทุนแก้ไขปัญหาโควิด-19 เป็นจำนวนเดือนละ 113,560 บาท เป็นเวลา 36 เดือน หรือ 3 ปี รวม 4,088,160 บาท หรือทุกเดือนจนกว่าจะยุบสภา หรือหมดวาวะการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 30 เมษายน ถึง 31 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นการคืนเงินภาษีให้ประชาชน

การกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม สังคมต้องปรบมือให้ และควรเป็นแบบอย่างที่ดีของนักการเมืองทั้งหลายทั้งที่เป็น ส.ส. และ ส.ว. ควรที่จะคำนึงถึงความทุกข์ร้อนของประชาชนในยามทุกข์เข็ญเช่นนี้ ไม่ใช่มีข้ออ้างสารพัดเหมือน ส.ว.บางคน แต่เนื่องจากระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร

และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป พ.ศ.2561 กำหนดไว้ชัดเจนว่า “การให้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันสมควรและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ โดยมีราคาหรือมูลค่าที่ผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ได้ไม่เกิน 3 แสนบาท” เท่านั้น แต่หากเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ให้นำไปรวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป

ทั้งนี้ตามประกาศของ กกต. เรื่อง การกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 กำหนดให้ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน 1,500,000 บาทเท่านั้น ส่วนพรรคการเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.ส.ได้ไม่เกิน 35,000,000 บาท

ดังนั้น กรณีของการบริจาคเงินเกินกว่า 3 แสนบาทในนามของนายมงคลกิตติ์คนเดียวไม่เกี่ยวกับพรรคดังกล่าว เป็นหน้าที่ของ กกต. ที่จะต้องวินิจฉัยให้สังคมรับรู้โดยเร็วว่ากระทำได้หรือไม่ อย่างไร เพื่อที่ ส.ส.หรือ ส.ว.ที่มีจิตสำนึกที่ดีบางคนจะได้มาช่วยกันบริจาคเงินเดือนตัวเองกันมากกว่านี้ นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด

ที่มา : ศรีสุวรรณ สงสัย มงคลกิตติ์ บริจาคเงินช่วยโควิด-19 เกิน 3 แสนได้หรือไม่