อย่าให้สิทธิชอบธรรมกับ “พลังด้านมืด”

0

อย่าให้สิทธิชอบธรรมกับ “พลังด้านมืด”

ดร.สุวินัย ภรณวลัย ประธานยุทธศาสตร์วิชาการ สถาบันทิศทางไทย

 

บทเรียนจากวิกฤตฮ่องกงและม็อบฮ่องกง …

ถ้าคุณเชื่อในตัวเขา คุณกำลังให้สิทธิอันชอบธรรมกับ “พลังด้านมืด”

จงอย่าหนุนเขาและพรรคของเขา หากเขาไม่ยอมรับว่า ตัวเขากำลังผลักดันแนวทางปฏิกษัตริย์นิยมเป็นแกนกลางในการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้แบบพลิกฟ้าดุจปี พ.ศ.2475

จงอย่าให้พลังอำนาจแก่เขาและพรรคของเขา เพื่อให้เขาเอามันไปใช้เปลี่ยนแปลงโลกตามใจตามอัตตาของตัวเขาเองล้วนๆ

เพราะพลังอำนาจของพวกเราควรใช้เพื่อทำให้ ‘สมดุลแห่งพลัง’ บังเกิดขึ้นในจิตใจของผู้คนในใต้หล้า
และเพื่อแปรความรักความกรุณาในจิตใจของพวกเราให้กลายเป็นความสงบสุขของจักรวาล

นี่คือ วิถีของนักรบแห่งแสง

….ขอพลังจงอยู่กับพวกคุณทุกคน …

วิกฤตและหายนะของบ้านเมืองล้วนมีที่มาจากการนำที่ผิดพลาดของผู้นำบ้านเมือง และ “จิตรวมหมู่ที่หลงทาง”ของผู้คน (lost collective consciousness) ที่แสดงออกมาในรูปของอุปทานรวมหมู่ หรือจิตรวมหมู่ที่ถูกปั่นหัว ถูกชักจูง ถูกล้างสมองไปในทางที่ผิด

(ก) การนำที่ผิดพลาดของผู้นำที่ทำให้ประเทศชาติล้มเหลว
คือการวางจุดยืนในกิจการระหว่างประเทศในสงครามชิงความเป็นจ้าวโลกระหว่างสองมหาอำนาจผิดพลาด ชักนำประเทศตัวเองให้กลายเป็นสมรภูมิสู้รบระหว่างมหาอำนาจ

เขาเป็น ผู้นำพรรคที่คิดผลักดันแนวทางปฏิกษัตริย์นิยมจนถึงที่สุด ก็เพราะหวังจะดึงชาติมหาอำนาจตะวันตกเข้ามาสลายกองทัพไทยภายใต้ข้ออ้าง “ปกป้องประชาธิปไตย”และนำไปสู่การสิ้นสุดของสถาบันกษัตริย์โดยปริยาย ถ้าหากประเทศไทยกลายเป็นสมรภูมิสู้รบระหว่างอเมริกากับจีน

เขานี่แหละที่จะทำให้เกิดสภาวะ Black Swan ขึ้นในประเทศไทยเร็วๆนี้

Black Swan คือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงแบบแทบไม่มีใครคาดคิดมาก่อน เพราะมันมีความเป็นไปได้ต่ำ แต่มันกลับเกิดขึ้นมาจริงๆ

… นี่คือสิ่งที่ เลขาธิการพรรคของเขาเรียกว่า
“เราพยายามทำสิ่งที่คนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้”

(ข) จิตรวมหมู่ที่หลงทางของผู้คน หรือจิตรวมหมู่ที่ถูกปั่นหัว ถูกล้างสมองในทางที่ผิด
คือการหลงคล้อยตามความคิดปฏิกษัตริย์นิยม และอุดมการณ์การปฏิวัติ 2475 ที่มีรากเหง้าความคิดมาจากลัทธิมาร์กซ์ซึ่งเชื่อในเรื่องการต่อสู้ทางชนชั้นและการทำสงครามระหว่างชนชั้น

 

จิตรวมหมู่ที่หลงทางของคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นเพราะพวกเราเฉยเมยเกินไป…

ตามสถานบันอุดมศึกษาต่างๆ จึงมีอาจารย์ที่มีแนวคิดลัทธิคอมมิวนิสต์แทรกซึมอยู่ และคอยให้ข้อมูลเท็จ หรือพูดความจริงแค่ครึ่งเดียวกับเยาวชน นิสิต นักศึกษา ตลอดเวลา ซึ่งพวกเราจะชะล่าใจต่อไปอีกไม่ได้…

นักวิชาการบางคน ก็ได้รับเงินจากต่างชาติ ที่หวังเข้าแทรกแซงกิจการภายในประเทศไทย จึงเอา “ลัทธิบูชาประชาธิปไตยที่เจือปนด้วยแนวคิดคอมมิวนิสต์” เพื่อหวังมาล้มล้างสถาบันที่เป็นเสาหลักของชาติ ให้ล้มลง

หรือเพื่อหวังลดทอนความสำคัญลง เจตนาเพื่อให้ศูนย์รวมใจของคนไทยคลอนแคลน แล้วพวกเขาจะได้เข้ามากอบโกยทรัพยาการของชาติไปใช้ได้อย่างง่ายดาย เพราะไม่มีใครมาขัดขวางพวกเขาอีกแล้ว