“พักชำระหนี้” กับ “พักหนี้” ต่างกันตรงไหน เรามาทำความเข้าใจกันก่อนเปิดมาตรการพักชำระหนี้

0
'พักชำระหนี้' กับ 'พักหนี้' ต่างกันตรงไหน เรามาทำความเข้าใจกันก่อน

หลายธนาคารออกมาตรการ ได้เปิดให้ “พักชำระหนี้” “พักชำระเงินต้น” “ลดดอกเบี้ย” ไปจนถึง “พักหนี้” ซึ่งแต่ละคำ มีความหมายที่แตกต่างและวิธีดำเนินการที่แตกต่างกันออกไป

สถานการณ์โควิด-19 ระบาดทำให้ธุรกิจและการทำงาน ชีวิตประจำวันของหลายคนเปลี่ยนไป จนส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วน เมื่อการแพร่ระบาดที่ดูเหมือนว่าจะไม่จบลงง่ายๆ ทำให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ต้องเข้ามาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างจริงจังหนึ่งในนั้นคือการจัดการหนี้ ที่รัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ทยอยออกมาตรการ “ลดภาระหนี้” ให้กับประชาชนให้สามารถบริหารจัดการรายได้ให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้

ดร.พีรภัทร ฝอยทอง CFP ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย/นักวางแผนการเงินส่วนบุคคล

“พักชำระหนี้” หมายความว่า ในงวดที่ได้รับการพักชำระนั้น ไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย แต่ธนาคารจะยังคิดดอกเบี้ยต่อไปเรื่อยๆ แล้วค่อยมาเก็บดอกเบี้ยในภายหลัง

นาย A เป็นลูกค้าของธนาคาร ที่ให้มาตรการพักชำระหนี้ 3 เดือน ระหว่างที่มีการพักชำระหนี้ นาย A ไม่ต้องชำระเงินให้กับธนาคารเลย ในงวดที่ 10 – 13 แต่ หลังจากพ้นระยะเวลาพักชำระหนี้ 3 เดือนนี้แล้ว นาย A จะต้องกลับมาผ่อนชำระค่างวดตามปกติในงวดที่ 14 และจะต้องจ่ายดอกเบี้ยของงวดที่ 10-13 ซึ่งยังค้างชำระเอาไว้ด้วย ซึ่งการ “พักชำระหนี้” ณ ที่นี้ หลายคนอาจสับสน และคิดว่าเป็นลักษณะเดียวกับการ “พักหนี้” ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วไม่เหมือนกัน

พักหนี้” หมายความว่า ในงวดที่ได้รับการพักหนี้ให้ ไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย และธนาคารจะหยุดคิดดอกเบี้ยในช่วงที่เราพักหนี้ด้วย

ตัวอย่างคือ นาย A เป็นลูกค้าของธนาคารที่มีมาตรการพักหนี้ 3 เดือน เขาไม่ต้องชำระเงินให้กับธนาคารเลย ในงวดที่ 10 – 13 เหมือนกับกรณีการพักชำระหนี้ แต่ในระหว่าง 3 เดือนที่ไม่ได้ชำระหนี้นั้น ธนาคารจะ “หยุดคิดดอกเบี้ย” ของนาย A ซึ่งหมายความว่า เมื่อพ้นระยะเวลาพักหนี้ไปแล้ว นาย A จะต้องกลับมาผ่อนชำระค่างวดเดือนละ 10,000 บาทตามเดิม ในงวดที่ 10 เหมือนว่า 3 เดือนที่ผ่านมาธนาคารหยุดเวลาไว้ ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ซึ่งการพักหนี้ลักษณะนี้จะทำให้ลูกหนี้ไม่มีดอกเบี้ยค้างจ่ายกับธนาคารเหมือนกรณีการพักชำระหนี้นั่นเอง

พักชำระเงินต้น” ที่หมายความว่าในงวดที่พักชำระเงินต้นนั้น ไม่ต้องจ่ายเงินต้น แต่ยังต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารไปเรื่อยๆ

“พักชำระหนี้” กับ “พักหนี้”

เช่น นาย A เป็นลูกค้าของธนาคารแห่งหนึ่ง สมมติเขาจะต้องจ่ายค่าผ่อนหนี้บ้าน เป็นเงิน 10,000 บาททุกเดือน เป็นเงินต้น 3,800 บาท ดอกเบี้ย 6,200 บาท ให้กับธนาคาร

ในช่วงโควิด-19 นาย A ตกลงกับธนาคารเพื่อทำการพักชำระเงินต้น ในการผ่อนชำระ งวดที่ 10 – 13 รวมเป็นเงินทั้งหมด 18,600 บาท (6,200 บาท x 3 งวด) หลังจากที่พ้นระยะเวลาพักชำระเงินต้น 3 เดือน นาย A จะต้องกลับมาผ่อนชำระค่างวดเดือนละ 10,000 บาทตามเดิม ดังนั้นการที่ นาย A จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเดือนละ 6,200 บาท มา 3 เดือน ยอดเงินต้นจึงยังคงเหลืออยู่เท่าเดิม เมื่อกลับมาชำระหนี้ตามปกติ ก็เหมือนการเริ่มชำระหนี้งวดที่ 10 ใหม่ เพราะหลักของการผ่อนหนี้บ้านก็คือ ในแต่ละงวดที่ผ่อน เงินจะถูกนำไปจ่ายดอกเบี้ยก่อน จากนั้นส่วนที่เหลือจึงจะถูกนำไปจ่ายเงินต้น

ดังนั้น เมื่อมีมาตรการต่างๆ ออกมา ต้องดูว่าเป็นมาตรการลักษณะใดโดยต้องมีการสอบถามถึงเงื่อนไขและรายละเอียดเพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่เราต้องจ่าย และเตรียมไว้จ่ายในอนาคต