คลังปลื้ม!! เศรษฐกิจไทยแจ่ม ท่องเที่ยว-ส่งออก-รายได้เกษตรกรปัง ต่างชาติเข้าไทยเดือนเดียว ๑.๑๒ ล้านคน

0

“คลัง” ชี้ท่องเที่ยวยังแรง เดือน ก.ค. ๒๕๖๕ ต่างชาติตบเท้าเข้าไทย ๑.๑๒ ล้านคน ส่งออกแกร่ง โต ๔..๓% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๑๗ ช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยฟื้นไม่หยุด จับตาความขัดแย้งระหว่างประเทศหวั่นกระทบภาคการผลิต-ส่งออกได้

วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๕ นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในเดือน ก.ค. ๒๕๖๕ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย ๑.๑๒ ล้านคน ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ๖,๑๒๖.๓% โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย อินเดีย เวียดนาม และเกาหลี ส่วนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ๑๖.๗ ล้านคน ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ๑,๘๑๘% รวมถึงรายได้เกษตรกรที่ยังขยายตัวต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ ๑๐.๗% ช่วยสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชน

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ ๔๒.๔ จากระดับ ๔๑.๖ ในเดือนก่อน ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๒โดยผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นหลังโควิด-๑๙ ในประเทศเริ่มดีขึ้น การผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศได้สะดวกมากขึ้น แต่ยังกังวลในเรื่องการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ ที่ทำให้ค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า

ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกสินค้ารวมในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ในเดือน ก.ค. ๒๕๖๕ อยู่ที่ ๒๓,๖๒๙.๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่  ๔.๓% ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๑๗ โดยสินค้าที่ขยายตัว โดยการส่งออกไปยังตลาดคู่ค้าหลักของไทยปรับตัวดีขึ้นเกือบทุกตลาด โดยเฉพาะอินเดีย ตะวันออกกลางฟ,อาเซียน และสหรัฐฯ

นายวุฒิพงศ์ กล่าวอีกว่า ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือน ก.ค. ๒๕๖๕ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ ๑.๑% ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ ๘๙.๐ จากระดับ ๘๖.๓ ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ ๒ จากความต้องการทั้งสินค้าคงทนและสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของตลาดในประเทศและตลาดส่งออก

ยังมีความกังวลเรื่องต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงจากราคาวัตถุดิบและพลังงาน รวมถึงค่าขนส่งที่ยังเพิ่มขึ้น และยังต้องติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การส่งออก และทิศทางเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ดี ส่งออกค้าชายแดน-ผ่านแดน ๗ เดือนแรก ยอดพุ่งทะลุ๙.๙ แสนล้านบาท เฉพาะเดือนก.ค.โต ๑.๘๕% อานิสงส์บาทอ่อน-ความต้องการสินค้าไทยเพิ่ม มั่นใจทั้งปีโตตามเป้า ๑.๐๘ ล้านล้านบาท

การกระทรวงพาณิชย์ เผยตัวเลขการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน ๗ เดือนแรกของปี ๒๕๖๕ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น ๙๙๙,๕๗๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๒.๙๘% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า ๕๙๔,๖๑๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๐.๖๑% และการนำเข้ามูลค่า ๔๐๔,๙๖๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๖.๖๕% โดยไทยได้ดุลการค้า ๑๘๙,๖๕๒ ล้านบาท

ส่วนเดือนกรกฎาคม  การค้าชายแดนและผ่านแดน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น ๑๕๐,๒๘๖ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑.๘๕% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า ๘๗,๗๘๘ ล้านบาท ลดลง ๒.๕๘% และการนำเข้ามูลค่า ๖๒,๔๙๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๘.๗๙% โดยไทยได้ดุลการค้าในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๒๕,๒๙๐ ล้านบาท