เดือดจัด!? ประเดิมโพลแรก “สถาบันทิศทางไทย” อุ๊งอิ๊งเบียดนำ บิ๊กตู่ไล่บี้!

0

จากกรณีที่สำนักสำรวจความคิดเห็นสถาบันทิศทางไทยเปิดเผยผลสำรวจของประชาชน โดย ดร.เวทิน ชาติกุล ผู้อำนวยการสถาบันทิศทางไทยและประธานโครงการ,ดร.กฤษฎา พรประภา ผู้อำนวยโครงการ และคณะ

เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ผู้ที่อยากสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี” และ “พรรคการเมืองที่อยากให้เข้ามาบริหารประเทศ” หลังการเลือกตั้ง

ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 จากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน5,000 หน่วยตัวอย่างเก็บข้อมูลด้วยวิธีการลงพื้นที่สัมภาษณ์ จากการสำรวจเมื่อถามถึง ผู้ที่อยากสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี ผลการสำรวจทั้งประเทศ พบว่า อันดับ 1 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ร้อยละ 33.88

ตามด้วยอันดับ 2 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 29.16 อันดับ 3 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้า พรรคก้าวไกล ร้อยละ 17.02 อันดับ 4 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 7.28

อันดับ 5 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 6.34 อันดับ 6 พ.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 0.76 และอื่นๆ ร้อยละ 5.56

ที่น่าสนใจเมื่อลงรายละเอียดตามภาค พบว่ากรุงเทพมหานคร พบว่า อับดับ 1 คือ พล.อ.ประยุทธ์ ร้อยละ 35.00 อันดับ 2 น.ส.แพทองธาร ร้อยละ 33.57 อันดับ 3 นายพิธา ร้อยละ 27.86 อันดับ 4 นายจุรินทร์
และพ.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เท่ากันที่ร้อยละ 0.48 อันดับ 5 นายอนุทิน ร้อยละ 0.24 และอื่นๆ ร้อยละ 2.38

ภาคกลาง พบว่า อับดับ 1 คือพล.อ.ประยุทธ์ ร้อยละ 41.14 อันดับ 2 น.ส.แพทองธาร ร้อยละ 32.41 อันดับ 3 นายพิธา ร้อยละ 14.15 อันดับ 4 นายอนุทิน ร้อยละ 5.69 อันดับ 5 นายจุรินทร์ ร้อยละ5.59 อันดับ 6 พ.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ ร้อยละ 0.13 และอื่นๆ ร้อยละ 0.93

ภาคเหนือตอนบน พบว่า อับดับ 1 คือ น.ส.แพทองธาร ร้อยละ 60.14 อันดับ 2 พล.อ.ประยุทธ์ ร้อยละ17.74 อันดับ 3 นายพิธา ร้อยละ 12.44 อันดับ 4 นายจุรินทร์ และ นายอนุทิน เท่ากันที่ ร้อยละ2.53 อันดับ 5
พ.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ ร้อยละ 1.15 และอื่นๆ ร้อยละ 3.46

ภาคเหนือตอนล่าง พบว่า อับดับ 1 คือ น.ส.แพทองธาร ร้อยละ 33.55 อันดับ 2 พล.อ.ประยุทธ์ ร้อยละ 22.73 อันดับ 3 นายพิธา ร้อยละ 21.00 อันดับ 4 นายจุรินทร์ และ นายอนุทิน เท่ากันที่ ร้อยละ5.85
อันดับ 5 พ.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ ร้อยละ 1.30 และอื่นๆ ร้อยละ9.74

ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน พบว่า อับดับ 1 คือ น.ส.แพทองธาร ร้อยละ 36.35 อันดับ 2 พล.อ.ประยุทธ์ ร้อยล ะ 26.20 อันดับ 3 นายพิธา ร้อยละ 21.12 อันดับ4 นายอนุทิน ร้อยละ6.04 อันดับ 5
นายจุรินทร์ 5.35 อันดับ 6 พ.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ ร้อยละ 0.14 และอื่นๆ ร้อยละ4.80

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง พบว่า อับดับ 1 คือ น.ส.แพทองธาร ร้อยละ 31.82 อันดับ 2 พล.อ.ประยุทธ์ ร้อยล ะ 23.23 อันดับ3 นายพิธา ร้อยละ 17.19 อันดับ4 นายอนุทิน ร้อยละ 14.17 อันดับ 5
นายจุรินทร์ 4.65 อันดับ 6 พ.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ ร้อยละ 0.93 และอื่นๆ ร้อยละ8.01

ภาคใต้ ไม่รวม 3 จังหวัดชายแดน พบว่า อับดับ 1 คือ นายจรินทร์ ร้อยละ 27.52 อันดับ 2 พล.อ.ประยุทธ์ ร้อยล ะ 22.56 อันดับ3 น.ส.แพทองธาร ร้อยละ 15.73 อันดับ4 นายพิธา ร้อยละ 15.56 อันดับ 5 นายอนุทิน ร้อยละ8.38 อันดับ6 พ.ต.อ. เสรีพิสุทธ์ ร้อยละ 2.05 และอื่นๆ ร้อยละ8.21

ภาคใต้ เฉพาะ3 จังหวัดชายแดน พบว่า น.ส.แพทองธาร ร้อยละ 27.88 อันดับ 2 พล.อ.ประยุทธ์ ร้อยละ 21.82 อันดับ 3นายพิธา ร้อยละ 15. 76 อันดับ 4 นายจุรินทร์ ร้อยละ 6.06 อันดับ 5 นายอนุทิน ร้อยละ 3.03 และอื่นๆ ร้อยละ25.45

ขณะที่ ผลสำรวจต่อคำถามที่ว่า ” พรรคการเมืองที่อยากให้เข้ามาบริหารประเทศ ” ผลการสำรวจทั้งประเทศพบว่า อันดับ 1 พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 33.46 อันดับ 2 พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 28.30

อันดับ 3 พรรคก้าวไกล ร้อยละ 17.30 อันดับ 4 พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 8.02 อันดับ 5 พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 6.72 อันดับ 6 พรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 0.64 และพรรคอื่นๆ 5.56

เมื่อลงรายละเอียดตามภาค พบว่า กรุงเทพมหานคร พบว่า อันดับ 1 พรรคเพื่อไทย และพรรคพลังประชารัฐ เท่ากันที่ ร้อยล 34.52 อันดับ 2 พรคก้าวไกล ร้อยละ 29.29 อันดับ 3 พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 0.48 อันดับ 4 พรรคภูมิใจไทย และ พรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 0.48 และพรรคอื่นๆ 0.71

ภาคกลาง พบว่า อันดับ 1 พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 33.99 อันดับ 2 พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 30.69 อันดับ 3 พรรคก้าวไกล ร้อยละ 14.55 อันดับ 4 พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 7.94 อันดับ 5 พรรคประชาธิปัตย์
ร้อยละ 6.48 อันดับ 6 พรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 0.13 และพรรคอื่นๆ 2.86

ภาคเหนือตอนบน พบว่า อันดับ 1 พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 57.37 อันดับ 2 พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ19.12 อันดับ 3 พรรคก้าวไกล ร้อยละ 13.59 อันดับ 4 พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย ร้อยละ2.53
อันดับ 5 พรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 1.38 และพรรคอื่นๆ 3.46

ภาคเหนือตอนล่าง พบว่า อันดับ 1 พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 33.33 อันดับ 2 พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 22.73 อันดับ 3 พรรคก้าวไกล ร้อยละ 20.78 อันดับ 4 พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 6.49 อันดับ 5
พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 6.04 อันดับ 6 พรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 1.30 และพรรคอื่นๆ 9.31

ภาคตะวันออก พบว่า อันดับ 1 พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 41.48 อันดับ 2 พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 37.09 อันดับ 3 พรรคก้าวไกล ร้อยละ 9.34 อันดับ 4 พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 4.95 อันดับ 5 พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 4.67 อันดับ 6 พรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 0.82 และพรรคอื่นๆ 1.65

ภาคใต้ ไม่รวม 3 จังหวัดชายแดน พบว่า อันดับ 1 พรรคประซาธิปัตย์ ร้อยละ 28.72 อันดับ 2 พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 22.22 อันดับ 3 พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 15.73 อันดับ 4 พรรคก้าวไกล ร้อยละ 15.04 อันดับ 5 พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ8.55 อันดับ 6 พรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 1.88 และพรรคอื่นๆ 7.86

ภาคใต้ เฉพาะ3 จังหวัดชายแดน พบว่า อันดับ 1 พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 27.88 อันดับ 2 พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 22.42 อันดับ 3 พรรคก้าวไกล ร้อยละ 15. 76 อันดับ 4 พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 6.06 อันดับ 5 พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 3.03 และพรรคอื่นๆ 24.85