ดร.นิวปลิ้นไส้!รัฐสภาอาเซียนปาหี่อุ้มธนาธร กางกฎบัตรตบหน้า!!! รู้ใครอยู่เบื้องหลัง???

0

จากกรณี ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีคำวินิจฉัยนให้นายธนาธร สิ้นสมาชิกภาพความเป็นส.ส. นับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวคือ วันที่ 23 พ.ค. 2562 เมื่อสมาชิกภาพของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ทำให้ ส.ส.บัญชีรายชื่อว่างลง ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2562 ต่อมาสมาชิกรัฐสภาอาเซียน ออกแถลงการณ์แสดงความผิดหวังต่อคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเพิกถอนสถานะส.ส.ของนายธนาธร และเรียกร้องให้รัฐบาลทหารหยุดนํากฎหมายมาเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้ง สมาชิกพรรคฝ่ายค้านและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนั้น

 

ล่าสุดวันนี้(21พ.ย.)  ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ ดร.นิว นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ได้แสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊ก  Suphanat Aphinyan โดยระบุว่า

#องค์การอาเซียนปาหี่APHR

 

อ้างความเป็นอาเซียน แต่ไม่ดูกฎบัตรอาเซียนเลยนะเธอ ปาหี่สไตล์น้ำตื้นๆแบบนี้ มีใครเกี่ยวข้องหรืออยู่เบื้องหลังก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับ APHRชอบปกป้องใครหว่า?

 

สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี ค.ศ.1976 พูดถึงหลักการ “Non-interference” หรือ “หลักการไม่แทรกแซงในกิจการภายในของกันและกัน” ไว้อย่างชัดเจนครับ

ข้อที่ 2 กล่าวไว้ว่า…

ในความสัมพันธ์ระหว่างกัน อัครภาคีผู้ทำสัญญาจักรับเอาหลักการขั้นมูลฐานดังต่อไปนี้

เป็นแนวทาง คือ

ก. การเคารพซึ่งกันและกันในเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแห่งดินแดน

และเอกลักษณ์แห่งชาติของประชาชาติทั้งปวง

ข. สิทธิของทุกรัฐที่จะนำความคงอยู่ของชาติตนให้ปลอดจากการแทรกแซง การบ่อนทำลาย หรือการขู่บังคับจากภายนอก

ค. การไม่แทรกแซงในกิจการภายในของกันและกัน

ง. การระงับข้อขัดแย้งหรือกรณีพิพาทโดยสันติวิธี

จ. การเลิกคุกคามหรือใช้กำลัง

ฉ. ความร่วมมือระหว่างอัครภาคีด้วยกันอย่างมีประสิทธิผล

อ้างอิง…

http://www.icnl.org/…/library/files/Trans…/1976Treaty%20.pdf

http://www.mfa.go.th/…/asean-media-center-20121203-175739-2…

https://asean.org/…