ทรงพระเจริญ..อาจารย์หมอสาวโพสต์วันนี้ได้ใช้แมสพระราชทาน

0

โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของ อ.พญ.นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์ข้อความภาพเฟสบุ๊คระบุว่า  “วันนี้ได้ใช้ แมสพระราชทาน…ค่ะ ขอจงทรงพระเจริญ ค่ะ”

https://www.facebook.com/navarat.apirak/posts/10219735951566492

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงข่าว สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ประจำวัน ว่า ประชุม ศบค. โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก ตั้งแต่เดือนม.ค.ถึง 8 เม.ย. 2563 พบว่า บุคลากรทาการแพทย์และสาธารณสุข 80 ราย 3.4% ของผู้ป่วยทั้งหมด โดยแหล่งที่ติดเชื้อ โดยติดในโรงพยาบาล 50 ราย หรือ 62.5% ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน แผนกฉุกเฉินทันตกรรม ห้องปฏิบัติการ พนักงานสนับสนุน ติดในชุมชน 18 ราย หรือ 22.5% อยู่ระหว่างสอบสวน 12 ราย หรือ 15%

แบ่งเป็นสายวิชาชีพ ได้แก่ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 36 ราย คิดเป็น 45% แพทย์ 16 ราย คิดเป็น 20% เภสัชกร ผู้ช่วยเภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกร 2 ราย คิดเป็น 2.5% ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตฯ เจ้าหน้างานทันตฯ 2 ราย คิดเป็น 2.5% เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1 ราย คิดเป็น 1.25% อื่นๆ 10 ราย คิดเป็น 12.5% ไม่ระบุ 13 ราย 16.25%

จากการสอบสวนโรคพบว่าติดเชื้อจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

  • ติดในโรงพยาบาล 50 ราย (62.5%) ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน แผนกฉุกเฉิน ทันตกรรม ห้องปฏิบัติการ พนักงานสนับสนุน
  • ติดในชุมชน 18 ราย (22.5%)
  • อยู่ระหว่างสอบสวน 12 ราย (15%)

อย่างไรก็ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในประเทศไทย  ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 54 ราย ในจำนวนนี้ กทม.เจอเยอะสุด 21 ราย  ปัตตานี 11 ราย ชลบุรี, ปทุมธานี, ภูเก็ต จังหวัดละ 3 ราย  ยะลา 2 ราย เชียงใหม่, ชัยภูมิ, ตรัง, นครสวรรค์, นนทบุรี, นราธิวาส, พัทลุง, พิษณุโลก, ลำปาง และ สมุทรปราการ จังหวัดละ 1 ราย รวมยอดสะสม 2,423 ราย

ขณะที่เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย  รายที่1 ชายฝรั่งเศส อายุ 74 ปี ไม่มีโรคประจำตัว เริ่มป่วย 27 มี.ค. มีไข้ ไอ เหนื่อย และปวดท้อง รักษาที่ รพ.แห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี พบปอดอักเสบและติดเชื้อโควิด-19 ต่อมา 7 เม.ย. อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในวันเดียวกัน  และรายที่ 2 ชายไทย อายุ 82 ปี เริ่มมีอาการป่วย 25 มี.ค. มีไข้ 38.5 ไอเหนื่อย รักษาใน รพ.แห่งหนึ่งใน จ.สมุทรปราการ แพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ แต่ผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิต 8 เม.ย. รวมเสียชีวิต 32 ราย