เติบโตอย่างแข็งแรง! สองปีไทยภักดี จากกลุ่มสู่พรรค พร้อมสู้ทุกกติกาด้วยหัวใจภักดี

0

จากที่วันนี้ 19 สิงหาคม 2565 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี เปิดเผยในช่วงวันที่ 19 สิงหาคม เมื่อสองปีที่แล้ว มีสถานการณ์ทางการเมืองที่ตนเชื่อว่า ประชาชนมีความรู้สึกรับไม่ได้ นั่นก็คือมีกลุ่มบุคคลคณะหนึ่งออกมาเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเขากระทำในรูปแบบของม็อบมวลชนอยู่ข้างถนน หรือในพื้นที่ต่างๆ และทุกคนก็รับรู้อยู่แล้วว่าการกระทำเหล่านี้มีเจตนาที่ชัดเจนที่ต้องการจะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์

“พวกเราคือกลุ่มประชาชนที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ออกมารวมตัวกันเพื่อก่อตั้งกลุ่มไทยภักดี แต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่า ในสถานการณ์ที่ผ่านไปเรื่อยๆ ทำให้เราวิเคราะห์ได้ว่าการกระทำของคนกลุ่มนี้ ไม่เพียงเป็นการรวมกลุ่มต่อสู้บนถนน หรือนอกสภา แต่ก็เป็นการประสานงานกับพรรคการเมืองที่ทำหน้าที่ในสภา

จนกระทั่งถึงวันหนึ่ง เราคุยกันในทีมและมีบทสรุปชัดเจนว่าเราจำเป็นต้องมีพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนในสภาผู้แทนราษฎร ที่จะไปสืบสานอุดมการณ์ในการปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งอุดมการณ์อื่นๆ ในการขับเคลื่อนประเทศ เราจึงประกาศจัดตั้งเป็นพรรคไทยภักดีชัดเจน

คำถามที่คาใจพวกเราพรรคไทยภักดี คือเรามาประกาศตั้งพรรคการเมืองภายใต้กติกาหนึ่ง เวลาผ่านไปคนที่เราคิดว่าจะเป็นแนวร่วมกับเรากลับหักหลังเราและหักหลังประชาชน ประเทศชาติต้องการพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ ไทยภักดีมีจุดยืนและอุดมการณ์ที่ชัดเจนและไม่เคยเปลี่ยนแปลง คุณจะแก้ไขกติกาออกมาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ เราก็สู้

ในโอกาสครบรอบสองปีที่เราฟันฝ่ามาตั้งแต่เป็นกลุ่มไทยภักดี มาสู่เป็นพรรคการเมืองที่ชื่อว่าพรรคไทยภักดี เราจะเป็นพรรคการเมืองที่ยืนอยู่บนอุดมการณ์ที่แน่วแน่ไม่หวั่นไหว ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและไม่ว่าจะต้องสู้ในกติกาใดๆ เราพร้อมสู้ทุกกติกาด้วยหัวใจที่ภักดี”