กระทรวงการคลังเผยเกณฑ์ ใครได้ ใครไม่ได้ 5,000 มีคำตอบ

0
365

กระทรวงการคลังออกมาประมาณการกลุ่มที่จะได้รับสิทธิทั้งหมด รวม 8,000,000 คน

  • อาชีพอิสระ (ผู้ประกันตน ม.39 และ 40) 5,000,000 คน
  • อาชีพอิสระ รับจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว กิจการส่วนตัว ค้าขาย 3,000,000 คน

ในกลุ่มนี้จะครอบคลุม อาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย กลุ่มมีนายจ้าง ขับรถรับจ้าง ขายล็อตเตอรี่ มัคคุเทศก์ และอาชีพอิสระอื่น ซึ่งจะได้รับเงินงวดแรก 1,680,000 คน จากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 24,280,000 คน

จากการคัดกรอง เพื่อ “หาตัวให้เจอ” พบชื่อบัญชีไม่ตรง 260,000 คน และสละสิทธิ์ 20,000 คน จึงมีผู้ได้รับเงินงวดแรกราว 1,400,000 คน

กระทรวงการคลัง กำหนดเป้าหมายโอนเงิน 3 วัน รวมทั้งสิ้น 1,396,622 คน (ใกล้เคียงกับจำนวนที่คัดกรอง 1,400,000 คน)

  • 8 เม.ย.63 รวม 251,821 คน
  • 9 เม.ย.63 รวม 641,703 คน
  • 10 เม.ย.63 รวม 503,098 คน

 

ข้อมูลจาก : ไทยคู่ฟ้า