อาเซียนรู้ทัน! สหรัฐโร่หยอดเงินกัมพูชา อ้างช่วยพ้นยากจน แต่ฮุนเซนสุดเก๋าไม่หลงกล

0

จากที่ไทยร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 55 กัมพูชาเป็นเจ้าภาพ เชื่อมสัมพันธ์มากกว่าอาเซียนพร้อมดันเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรัฐมนตรีต่างประเทศเข้าร่วมอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเฉพาะจีนและสหรัฐด้วยนั้น

ทั้งนี้การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2565 การประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับคู่เจรจา การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 23 การประชุมรัฐมนตรี ต่างประเทศของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 12

รวมทั้งการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum : ARF) ครั้งที่ 29 สำหรับสาระสำคัญของร่างเอกสารผลลัพธ์ทั้ง 11 ฉบับ

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

ล่าสุดวันนี้ 06 สิงหาคม 2565  ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ นักวิชาการทางบูรพคดีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์ลง Blockdit ถึงสองข้อความติดต่อกันถึงกรณีดังกล่าวว่า

“ก่อนจะรับความช่วยเหลืออะไรจากอเมริกา ควรระมัดระวังเอาไว้:เวลาอเมริกาจะแทรกแซงการเมืองประเทศไหน อเมริกาจะนำความช่วยเหลือไปก่อนครับ สบจังหวะก็ก้าวก่ายทางการเมือง

ล่าสุดนี้ แอนโทนี่ บลิงเคนมาที่กัมพูชา สัญญาจะมอบเงินช่วยเหลือให้โดยอ้างว่าจะช่วยทำให้การผลิตอาหารในกัมพูชามั่นคงขึ้น ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นและจะช่วยลดความยากจนให้

ข้อสังเกตผมก็คือ:-๑.ประเทศอาเซียนอย่างไทย กัมพูชา เมียนมาร์หรือลาว ไม่เคยขาดแคลนอาหาร มีแต่จะส่งออก ไม่จำเป็นต้องให้อเมริกามาช่วยในกระบวนการผลิต

ต้องระวังว่าอเมริกาอาจให้มอนซานโต้เข้าไปมีบทบาท อย่าลืมว่าผลิตผลของมอนซานโต้นั้น รัสเซียออกกฎหมายบล็อค ห้ามนำเข้า รัสเซียให้เหตุผลว่าอาหารดัดแปลงพันธุกรรมไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ แต่ประเทศอื่นๆ อย่างประเทศปล่อยไทยกลับให้เข้ามาได้อย่างเสรี

ประเทศอาเซียนอย่างไทย ลาว กัมพูชา ฯลฯ เหล่านี้สามารถผลิตอาหารตามธรรมชาติได้โดยไม่ต้องดัดแปลงพันธุกรรม แล้วจะพากันไปสนใจมอนซานโต้ทำไม?

๒.ประชาชนอเมริกาติดโควิดมากที่สุดและตายเพราะโควิดมากที่สุด เนื่องจากไม่มีประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า ในเมื่อประชาชนอเมริกันจำนวนมากยังมีปัญหาสุขภาพ แล้วอเมริกาจะมาช่วยประชาชนกัมพูชาให้มีสุขภาพที่ดีได้อย่างไร?

๓.อเมริกามีประชากรทั้งหมด ๓๓๒ ล้านกว่าคน ในจำนวนนี้ มีประชาชน ๕๖ ล้านคนเข้าคิวขออาหารที่ธนาคารอาหารในช่วงโควิด ๑๙ ระบาด

อเมริกาไม่เคยกำจัดความยากจนภายในประเทศของตนได้ อเมริกาจะมาช่วยกำจัดความยากจนในกัมพูชาหรือประเทศอื่นๆ ได้อย่างไร?

ตอนนี้ อเมริกากำลังบุกอาเซียน:ได้ไทยเป็นหุ่นเชิดแล้ว ต่อไปก็หันไปบุกกัมพูชาต่อ อเมริกาต้องการมีส่วนในการร่างกติกาการเลือกตั้ง จากนั้น ก็ไปวางแผนเพื่อให้ฝ่ายค้านที่ตนสนับสนุนเอาชนะนั่นเอง

เมื่อทราบกติกาแล้ว ก็ส่งสัญญาณให้ CIAs ทั้งหลายทำงานสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนทั้งระดับชาติ ระดับสากล นักกิจกรรมประชาธิปไตย NGOs นักเรียนนักศึกษาเพื่อหาเสียงช่วยฝ่ายค้าน พอฝ่ายค้านที่เป็นหุ่นเชิดตนชนะ ก็เปลี่ยนกติกาการบริหารประเทศหรือปกครองประเทศตามมา

จะกี่ปีกี่ชาติ อเมริการอได้ครับ เพราะนโยบายการเมืองต่างประเทศอเมริกาไม่เปลี่ยน แต่ผู้นำชาติต่างๆ มีแผ่ว มีเปลี่ยน อเมริกาจะต้องยึดได้สักวันแน่นอน แต่ฮุนเซนเป็นมือเก๋า น่าจะไม่หลงกลอเมริกา”