อ.ชูชาติชงปิดสนามบินป้องกันคนไทย70ล้านคนติดโควิด-19 พวกไม่ยอมกักตัว แถมไม่ยุ่งยาก-เสียเงิน

0

อ.ชูชาติชงปิดสนามบินป้องกันคนไทย70ล้านคนติดโควิด-19 พวกไม่ยอมกักตัว  แถมไม่ยุ่งยากสร้างความยุ่งยากให้เจ้าหน้าที่ในการดูแล-เสียเงิน

.ชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านทางเฟสบุ๊คส่วนตัวถึงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังะบาดอย่างหนักทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นทั่วโลก โดยระบุว่า..กรณีคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและทางราชการนำไปกักตัวโวยวายว่าต้องการพักอยู่ในห้องคนเดียว ถ้าให้พักกับผู้อื่นหากติดเชื้อโควิด-19 จะฟ้องรัฐบาลนั้น มีคำถามสำหรับผู้ที่มีความคิดดังกล่าวดังนี้

  • 1.ท่านเดินทางกลับประเทศไทยโดยความสมัครใจของท่านเอง ไม่ใช่รัฐบาลสั่งหรือขอให้ท่านกลับใช่หรือไม่
  • 2.ก่อนเดินทางกลับท่านทราบแล้วว่าเมื่อกลับถึงประเทศไทยต้องถูกกักตัว 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ใช่หรือไม่ หากท่านไม่พร้อมให้มีการกักตัวท่านไม่ควรเดินทางกลับ การที่ท่านเดินทางกลับมาแสดงว่าท่านยอมรับการกักตัวใช่หรือไม่
  • 3.หากท่านต้องพักอยู่ในห้องกักตัวกับบุคคลอื่นและต่อมาปรากฎว่าตรวจพบเชื้อโควิด-19 ที่ตัวท่านๆ จะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าท่านติดเชื้อจากผู้ที่พักอยู่ด้วยกันหรือท่านติดเชื้อมาจากบุคคลอื่นกล่าวคือ
  • 3.1.ถ้าตรวจพบเชื้อตัวท่านแต่ไม่พบจากผู้ที่พักอยู่ด้วยกัน ย่อมแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าท่านติดเชื้อมาจากบุคคลอื่น
  • 3.2.ถ้าตรวจพบเชื้อจากทั้งท่านและผู้ที่พักห้องเดียวจะพิสูจน์ได้อย่างไรท่านติดเชื้อจากเขาหรือเขาติดเชื้อจากท่าน
  • 4.หากท่านรับสภาพการถูกกักตัวไม่ได้ ท่านก็ควรจะพักอยู่ในต่างประเทศเพื่อความสุขสบายใจของท่านต่อไป ท่านกลับมาให้ถูกกักตัวในประเทศไทยและสร้างความยุ่งยากให้เจ้าหน้าที่ในการดูแลท่านรวมทั้งรัฐต้องเงินเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ อาหารและสิ่งอำนายความสะดวกอื่น ๆ สำหรับท่านตลอดเวลาที่ต้องกักตัว 14 วัน ทำไม

ขอเสนอรัฐบาลว่าเพื่อป้องกันคนไทย 70 ล้านคนไม่ให้ติดเชื้อโควิด-19 จากผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และไม่ต้องยุ่งยากรวมทั้งเสียเงินค่าใช้จ่ายในการกักตัวบุคคลเหล่านี้ จึงควรปิดสนามบินเป็นการชั่วคราวต่อไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือนานกว่านั้น

…..กรณีคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและทางราชการนำไปกักตัวโวยวายว่าต้องการพักอยู่ในห้องคนเดียว…

Posted by Chuchart Srisaeng on Wednesday, April 8, 2020