กรมสมเด็จพระเทพฯ โปรดเกล้าฯ จัดซื้อห้องตรวจคัดกรอง โควิด-19 พระราชทาน รพ. หลายแห่ง

0

กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ โปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดซื้อห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อโควิด-19 พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ

จากวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยประชาชน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ จัดซื้ออุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19
โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปบริจาคสมทบทุน มูลนิธิชัยพัฒนา บัญชี กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 067-300487-3 พร้อมหมายเหตุ “เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้”

มีทุกสิ่งที่ใจค้นหา
มีทุกสิ่งที่ใจค้นหา

ล่าสุดเพจเฟสบุ๊ก “มูลนิธิชัยพัฒนา” ได้โพสต์เพิ่มเติมว่า “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนา ใช้งบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ” โดยเริ่มด้วยกิจกรรมในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ก่อน ด้วยการจัดซื้อห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆ โดยจัดรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละโรงพยาบาล

ซึ่งในลำดับแรกประกอบด้วยโรงพยาบาล 4 แห่ง คือ

  • โรงพยาบาลยุพราชยะหา จ.ยะลา
  • โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี
  • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น

โดยห้องคัดกรองและตรวจเชื้อดังกล่าว เป็นนวัตกรรมของ SCG HEIM และ Living Solution ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก มูลนิธิชัยพัฒนา