คลังน้ำขุ่น!?!หลังสาวโพสต์เศษเงิน อ้างรีบคัดกรอง ถ้าเท็จให้คืนเงินใน90วัน!!!

0

ยังวุ่นกันไม่จบกรณี 5,000 บาท จากการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com จากสาวที่โพสต์แค่เศษเงิน จากนั้นโลกโซเชียลฯก็ตามแฉอีกหลายรายกับเงินเยียวยา โควิด-19 เกิดคำถามถึงวิธีคัดกรองว่าเหลวหรือไม่ พร้อมมาตรการหากใครแจ้งข้อมูลเท็จ???

 

ล่าสุดวันนี้(8เม.ย.63) นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้ออกพูดถึงกรณีที่มีสาวโพสต์ว่าได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 แล้ว 5,000 บาท แต่เป็นแค่เศษเงินว่า กระทรวงการคลัง ได้รับรายงานแล้ว ซึ่งกำลังตรวจสอบจากฐานข้อมูลซ้ำอีกรอบ หากไม่มีคุณสมบัติ จะต้องส่งเงินคืนภายใน 90 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่ให้รับทราบตั้งแต่การลงทะเบียนแล้ว

 

ทั้งนี้ หากพบว่า เป็นคนที่ไม่ได้รับเงิน5,000 บาท แต่อ้างว่ารับเงิน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร ก็จะได้ส่งข้อมูลให้กระทรวงดีอี ไปดำเนินการต่อ แต่หากได้รับเงินจริง แล้วอ้างว่า ลงไปเล่นๆ ฟลุกได้ ก็จะต้องมาตรวจสอบ พร้อมเรียกเงินคืน แล้วจะได้ระงับเงินในเดือนต่อๆไปด้วย โดยที่ผ่านมาเนื่องจากมีผู้มาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก ทำให้ระบบต้องรีบคัดกรองข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลของผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ เพื่อจะได้ทำการจ่ายเยียวยาโควิด-19 ให้ทันท่วงที

 

อย่างไรก็ตามในการลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ได้ระบุเงื่อนไขในการรับสิทธิ์ ก่อนที่ผู้รับสิทธิ์จะกดตกลง และยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ที่สำคัญคือข้อความตกลงยินยอมของผู้ที่ประสงค์จะได้รับสิทธิตามมาตรการฯ อาทิ  รับทราบว่าการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย  หากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการฯยินยอมให้กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังสั่งระงับการจ่ายเงินชดเชยโควิด-19 ตามมาตรการฯ และตรวจสอบการกระทำดังกล่าว

 

และหากตรวจสอบแล้วพบว่ากระทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการฯ จริง ให้กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังระงับสิทธิในการได้รับเงินชดเชยโควิด-19 ตามมาตรการฯ และจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินชดเชย 5,000 บาท ที่ได้รับไปแล้วคืนให้แก่รัฐภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการระงับสิทธิดังกล่าวตามวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ให้การตัดสินของกระทรวงการคลังถือเป็นที่สุด รวมทั้งในกรณีที่รัฐได้ดำเนินการ รัฐอาจใช้สิทธิในการที่จะดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญาต่อไป

ที่มาเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com (https://www.xn--12cl1ck0bl6hdu9iyb9bp.com/)