โลกฮือฮา! ไทยทำสำเร็จส่งออกแค่ครึ่งปีโกย 1.49 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เกินเป้า3เท่า! ขายข้าวพุ่ง-จีนกวาดผลไม้

0

จากที่ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเปิดเผยถึงท่าทีของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่มีความยินดี และขอบคุณที่หน่วยงานภาคการส่งออกนั้น

ทั้งนี้พบว่าด้านการส่งออกสินค้าของไทยอย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นรูปธรรม และเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรมที่ผลไม้ไทยส่งออกจีนมากกว่า 1.16 ล้านตัน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและควบคุม สั่งการนโยบายภาคการส่งออกของไทย จนมีพัฒนาการเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ พบว่า ตัวเลขในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-มิถุนายน 2565) การส่งออกไทยมีมูลค่า 149,184.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 12.7% เกินจากเป้าหมายการส่งออกทั้งปีที่ตั้งไว้ว่าจะขยายตัวที่ 4-5% ไปแล้ว 3 เท่า

โดยการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของการส่งออกในเดือน มิ.ย.นี้ ซึ่งมีมูลค่า 26,553.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 11.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยสินค้าเกษตรเดือนมิถุนายนเพิ่ม 21.7% มูลค่า 94,511 ล้านบาท ซึ่งสินค้าที่ขยายตัวสูง คือ ข้าว ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง อาทิ ลำไยแห้ง เงาะสด ทุเรียนสด รวมทั้งไก่สดแช่เย็น แช่แข็ง และไก่แปรรูป ที่ในเดือน มิถุนายน เพิ่ม 20.1% และใน 6 เดือนแรกเพิ่ม 8.3% ด้านยางพาราเดือนมิถุนายนเพิ่ม 16.1% มูลค่า 15,669 ล้านบาท และในหกเดือนแรกเพิ่มขึ้น 4.7% มูลค่า 94,640 ล้านบาท

ด้านสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร นับได้ว่าการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 16 เดือน โดยเดือนมิถุนายนเพิ่ม28.3% มูลค่า 75,160 ล้านบาท ส่วนหกเดือนแรกเพิ่ม 27.9% มูลค่า 398,023 ล้านบาท สินค้าสำคัญ คือ น้ำตาลทรายที่หกเดือนแรกเพิ่ม 138.8%

อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ที่เดือนมิถุนายนเพิ่ม 15.3% และหกเดือนแรกเพิ่ม 11.7% เป็นมูลค่า 62,890 ล้านบาท นอกจากนี้ สินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่องคือ อาหารสัตว์เลี้ยง ที่นับได้ว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมา 34 เดือน ซึ่งในเดือนมิถุนายนเพิ่ม 13.6% และหกเดือนแรกเพิ่ม 23.2% เป็นมูลค่า 49,184 ล้านบาท

สำหรับการส่งออกผลไม้ไทย โดยเฉพาะการส่งออกไปยังจีน ยังได้ทำสถิติยอดการส่งออกมากกว่าหนึ่งล้านตัน โดยกรมวิชาการเกษตรได้เปิดเผยว่า ยอดส่งออกผลไม้สดไทยไปจีนช่วงครึ่งปีแรก ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 21 กรกฎาคม 2565 มีมากถึง 64,903 ชิปเมนต์ ปริมาณ 1.16 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 9.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งทุเรียนไทยส่งออกแล้วกว่า 6.7 แสนตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 7.2 หมื่นล้านบาท

สะท้อนความเชื่อมั่นในคุณภาพการผลิต รสชาติ และราคาของสินค้าเกษตรไทยต่อผู้บริโภคชาวจีน อีกทั้งภายหลังการเปิดตัวระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ “e-Phyto” ของกรมวิชาการเกษตร พบว่า สามารถช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการส่งออกผลไม้สดไทยไปจีนได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สถานการณ์การส่งออกผลไม้ไทยไปจีนในปัจจุบัน มียอดการส่งออกทางเรือเป็นอันดับ 1 ด้วยปริมาณ 7.06 แสนตัน ทางบกเป็นอันดับ 2 ด้วยปริมาณ 4.2 แสนตัน และทางอากาศเป็นอันดับ 3 ด้วยปริมาณ 3.2 หมื่นตัน จากผลไม้สดไทย อาทิ ทุเรียน มะพร้าวอ่อน มังคุด ลำไย เงาะ และส้มโอ เป็นต้น

“นายกรัฐมนตรีขอบคุณและชื่นชมทุกฝ่ายในการร่วมบูรณาการความร่วมมือ ทั้งระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐคู่ค้าต่างๆ ที่มีความร่วมมือจนเห็นความคืบหน้า เป็นพัฒนาการทางเศรษฐกิจ และนำประโยชน์แก่ประเทศชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยนายกรัฐมนตรีได้เร่งกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หาแนวทางเพิ่มเติมเพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพิ่ม สร้างความนิยมของสินค้าไทยในต่างประเทศยิ่งขึ้น ส่งเสริมการส่งออกให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งไทยหวังก้าวสู่ผู้นำด้านการส่งออกอาหารของโลกในอนาคต” นายธนกร กล่าว