EU หัวหมุนอีก! รัสเซียประกาศจะส่งก๊าซแค่ 20% ป่วนกันทุกชาติ ทำราคาพลังงานดีดขึ้น 11%

0

แม้ว่าสถานการณ์การส่งก๊าซจากรัสเซีย จะทำให้ยุโรปดีใจในบางครั้ง ที่ยังได้รับการส่งก๊าซเข้ามาในประเทศ แต่ก็ไม่อาจวางใจได้เต็มร้อย เนื่องจากผลที่ชาติยุโรปร่วมคว่ำบาตรรัสเซีย ก็เป็นสิ่งที่ต้องรับผลการกระทำที่อาจเกิดขึ้นได้

โดยก่อนหน้านี้ ก๊าซพรอม (Gazprom) บริษัทพลังงานรายใหญ่ของรัสเซีย แจ้งกับลูกค้าในยุโรปว่าไม่สามารถรับประกันการจัดส่งก๊าซได้ เนื่องจากสถานการณ์ “พิเศษ” ซึ่งนับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงทางเศรษฐกิจชนิดตาต่อตาฟันต่อฟันต่อชาติตะวันตก จากกรณีที่รัสเซียบุกยูเครน

กกพ.เตรียมออกกฎใหม่ ให้ Shipper จ่ายค่าปรับหากใช้ท่อก๊าซฯ  แล้วทำให้ระบบเสียหาย - Energy News Center

 

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นเลือดใหญ่ทางพลังงานของประเทศไทย

หนังสือแจ้งดังกล่าวได้เพิ่มความกังวลในยุโรปว่า รัสเซียอาจไม่เริ่มการใช้งานนอร์ดสตรีม 1 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการบำรุงรักษา เพื่อตอบโต้ที่ถูกคว่ำบาตรหลังทำสงครามในยูเครน ซึ่งทำให้เกิดวิกฤตพลังงานที่เพิ่มความเสี่ยงให้ภูมิภาคนี้เข้าสู่ภาวะถดถอย

เหตุสุดวิสัยที่อ้างว่าเป็นการกระทำของพระเจ้า ถือเป็นมาตรฐานในสัญญาทางธุรกิจ และปลดปล่อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากภาระผูกพันทางกฎหมาย

ก๊าซพรอมของรัสเซียแจ้งลูกค้ายุโรป ไม่รับประกันการจัดส่งก๊าซ อ้างเหตุสุดวิสัย

การประกาศของก๊าซพรอมครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องหมายความว่า ก๊าซพรอมจะหยุดการส่งก๊าซ แต่อาจหมายความได้ว่าบริษัทไม่น่าจะต้องรับผิดชอบ หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา

ล่าสุดในเพจเฟซบุ๊ก World Maker ได้รายงานว่า จัดหนัก !! ล่าสุด Gazprom ของรัสเซียประกาศตัดก๊าซอีก 20% เหลือส่งแค่ 20% ราคาก๊าซยุโรปดีด + 11% คืนนี้

ทำเอามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า งานนี้ยุโรปร้อน ๆ หนาว ๆ แน่ เพราะเดาใจรัสเซียไม่ได้ ว่าจะตัดก๊าซเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ แต่ที่แน่ ๆ ประชากรยุโรป เดือดร้อนกันทั่วหน้าแน่นอน