ฝ่าพายุศก.!?ผู้ว่าแบงก์ชาติยันศก.ไทยฟื้นดูแลเงินเฟ้อ ขณะเกษตรฯ-หอการค้าจับมือดัน ๘ ปีมหาอำนาจอาหารโลก

0

‘ผู้ว่าแบงก์ชาติ’ ชี้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่ยังเจอปัญหาเงินเฟ้อสูง-การปรับนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก-ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ป่วนตลาดการเงินและตลาดทุน พร้อมแนะภาคธุรกิจเร่งปรับตัวรับมือความท้าทายใหม่ ยันนโยบายการเงินหันมาให้ความสำคัญกับเงินเฟ้อ หวังพยุงเศรษฐกิจฟื้นตัวลื่นไหล โดยไม่สะดุด ในวันเดียวกันด้านกระทรวงเกษตรฯประกาศจับมือภาคเอกชนหอการค้าไทยฝ่าฟันภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนนี้ พร้อมตั้งเป้าร่วมกันผลักดันประเทศไทยเป็นมหาอำนาจอาหารโลกให้สำเร็จภายในปี ๒๐๓๐ คืออีก ๘ ปีต่อจากนี้นั้นเอง

วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ขณะนี้เห็นเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด-19 ชัดเจนขึ้น และคาดว่าการฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แม้เศรษฐกิจไทยจะยังต้องเจอกับปัญหาเงินเฟ้อที่สูงขึ้น รวมถึงความท้าทายจากการปรับนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลักและปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ที่ทำให้ตลาดการเงินและตลาดทุนของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่รวมถึงไทยต้องผันผวนสูง แต่ระบบการเงินและสถาบันการเงินของไทยยังมีศักยภาพที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ และทำงานได้ตามปกติ

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

ทั้งนี้ บริบทเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปมากเมื่อเทียบกับช่วงวิกฤตโควิด-๑๙ ทำให้ทุกภาคส่วนนิ่งเฉยไม่ได้ ต้องปรับตัว โดยในส่วนของนโยบายและมาตรการทางการเงินก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินและสมดุลความเสี่ยงใหม่ที่ให้น้ำหนักกับเงินเฟ้อมากขึ้น โดยเน้นให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง ไม่สะดุด ขณะเดียวกันภาคการเงินและภาคธุรกิจก็ต้องปรับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความทนทานและรับมือกับความท้าทายเหล่านี้

ผู้ว่าแบงก์ชาติ กล่าวว่า “มองไปข้างหน้า เชื่อว่าความท้าทายจะยังมีต่อเนื่อง ขอให้ทุกองค์กรธุรกิจรักษาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ พร้อมกับพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อให้องค์กรมีความมั่นคง และช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน” 

คำยืนยันของผู้บริหารและขับเคลื่อนนโยบายการเงิน-การคลังของประเทศตอกย้ำชัดว่า ปัจจุบันนี้เศรษฐกิจไทยอยู่ในระยะฟื้นตัว ไม่ได้ใกล้ล่มสลายแบบศรีลังกาอย่างที่ผู้หวังดีประสงค์ร้ายทั้งหลายพากันวิเคราะห์และฟันธงซ้ำซาก

อีกด้านหนึ่งภาครัฐและภาคเอกชนก็ไม่ท้อถอย ร่วมมือกันสร้างชาติอย่างคึกคักโดยล่าสุด กระทรวงเกษตรฯ ประกาศจับมือ”หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย”ตั้งกลไก ใหม่ในนาม ”กรกห.” ขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสู่เป้าหมายประเทศมหาอำนาจอาหารภายในปี ๒๐๓๐

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยในวันนี้ ณ ห้องประชุม อาคารบรรเจิดชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการลดความเหลื่อมล้ำด้วย ๓ แนวทาง (3 Value Chains)คือการค้า&การลงทุน เกษตร&อาหารและท่องเที่ยว&บริการเพื่อขับเคลื่อนBCGและESG Model  เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนภายใต้การขับเคลื่อนของ ๒๙ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ๑๒ คณะทำงานโดยโครงสร้างเครือข่ายได้แก่ หอการค้า๗๖ จังหวัด  สมาคมการค้า ๑๔๔ สมาคม หอการค้าต่างประเทศ ๔๐ ประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าและYECรวมสมาชิก ๑๑๔,๘๔๙ ราย ซึ่งหอการค้าทำหน้าที่เชื่อมโยงการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

พร้อมกันนั้น รองประธานหอการค้า ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา และดร.ขนินทร์ ชริศราพงษ์ กก.บห. รวมทั้งนส.ณัฏฐ์รดา คุณะวิวัฒนานนท์ นายกสมาคมกาแฟพิเศษไทยนำเสนอประเด็นการหารือดังนี้

๑. การปฏิรูปเศรษฐกิจด้วยการสร้างเกษตรมูลค่าสูง

๒. การเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพงาน APEC ๒๐๒๒

๓. การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต 

๔. การส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ไทย (โคเนื้อ)

๕. การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Foods)

ทางด้านนายอลงกรณ์ ได้กล่าวถึง ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แก่ 

๑.การตลาดนำการผลิต 

๒.ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร ๔.๐ 

๓.นโยบาย ๓s: Safety Security and Sustainability เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง และเกษตรยั่งยืน 

๔.ยุทธศาสตร์เชิงรุกสร้างการบูรณาการระหว่างหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย 

๕.ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อปฏิรูปภาคเกษตรกรรมสู่เกษตรมูลค่าสูง ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมีบทบาทสำคัญในการเดินหน้าสู่เป้าหมายประเทศส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารท็อปเทนของโลกและมหาอำนาจอาหารภายในปี ๒๐๓๐

พร้อมกับเสนอกลไกความร่วมมือในรูปคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หริอ กร.กห. เช่นเดียวกับที่ได้จัดตั้งกรกอ.คือคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าฯ.ได้แสดงความเห็นด้วยและยินดีที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมต่อไป

 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบถึงประเด็นความร่วมมืออื่นๆเช่น การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนา NSW (Trade & Services๔.๐) ,มาตรการสุขอนามัยSPS และมาตรการปกป้องทางการค้า , การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ,โครงการ The Brand Projectสู่เกษตรมูลค่าสูง ,โครงการพัฒนาตลาดและร้านค้าเกษตรออนไลน์และออฟไลน์ ,โครงการพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร ,โครงการส่งเสริมระบบประมูลสินค้าเกษตร

โครงการพัฒนาระบบความเย็น (Cold Chain) , โครงการ GMP plus ,โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองและชนบท ,โครงการพัฒนาโลจิสติกส์การค้า , ความร่วมมือด้านมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร , การสนับสนุนการค้าและการกระจายผลไม้และสินค้าเกษตรเช่นการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ , การพัฒนาแรงงานและการส่งเสริมการศึกษาภาคเกษตรโดยมหาวิทยาลัยหอการค้า

การผนึกความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่(YSF)กับนักธุรกิจรุ่นใหม่(YEC)ตลอดจนการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(ศูนย์AIC)77จังหวัดและศูนย์ความเป็นเลิศ ๒๓ ศูนย์ซึ่งมีหน้าที่วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร ซึ่งมีหอการค้าจังหวัดเป็นกรรมการบอร์ดAICเพื่อต่อยอดการพัฒนาธุรกิจเกษตรเช่นสตาร์ทอัพเกษตรและเอาเอ็มอี.เกษตรในแต่ละจังหวัด เป็นต้น

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ ดร. ดาเรศร์ กิตติโยภาส คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร นายโฆสิต สุวินิจจิต ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (Agribusiness) น.ส.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมและผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และผู้แทนสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. เข้าร่วม