กรมควบคุมโรคแนะ 8 วิธีหนีโควิด-19 เว้นระยะห่างทางสังคม!!!

0

กรมควบคุมโรคแนะ การเว้นระยะห่างทางสังคมกับ 8 วิธีหนีโควิด-19 เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โควิด-19 เช่น ไม่ควรไปสถานที่สุ่มเสี่ยง เช่น สถานบันเทิง รถไฟฟ้า หรือสถานที่แออัด

 

วันที่ 7 เมษายน 2563 เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์กรมควบคุมโรคแนะนำเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างทางสังคมกับ 8 วิธี ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 โดนมีหัวข้อใหญ่ว่า 8 วิธี หนี COVID-19 มีดังนี้

1) ห้ามไป สถานบันเทิง โรงเรียน โรงภาพยนตร์ กิจกรรมกีฬาหรือพื้นที่แออัดต่างๆ

2) งดเว้นการกอดหรือจูบ

3) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในห้องที่แออัด

4) หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีคนเยอะ

5) ระวังการใช้สิ่งของสาธารณะ

6) หลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วนในสถานที่ที่มีคนเยอะ

7) ควรอยู่ห่าง ๆ อย่างห่วง ๆ

8) ควรอยู่ในบ้านให้มากที่สุด

 

 

ทั้งนี้เราต้องช่วยกันเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโควิด-19 และไม่ควรออกไปยังสถาที่สุมเสี่ยงต่างๆ เช่น สถานบันเทิง โรงเรียน โรงภาพยนตร์ เป็นต้น

ข้อมูลจาก :

Facebookไทยคู่ฟ้า : 8 วิธี หนี COVID-19