เตรียมรับเงินเพิ่ม เราไม่ทิ้งกัน ขยายเวลารับเงินเป็น 6 เดือน

0
เราไม่ทิ้งกัน, www.เราไม่ทิ้งกัน.com,คณะรัฐมนตรี,โควิด-19,โควิด19,นายอุตตม สาวนายน
คณะรัฐมนตรี อนุมัติวงเงินขยายการจ่ายเงิน 5,000 บาท ให้ผู้ลงทะเบียนผลกระทบโควิด-19 ในเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com จาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน เท่ากับจะได้เงินเยียวยาเพิ่มจากเดิม 15,000 บาท เป็น 30,000 บาท ถึงเดือน ก.ย. 63

คณะรัฐมนตรี อนุมัติวงเงินขยายการจ่ายเงิน 5,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทะเบียนผลกระทบโควิด-19 ในเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน จากเดิม 3 เดือน เป็น 6 เดือน นั่นเท่ากับว่าจะได้เงินเยียวยาเพิ่มจากเดิม 15,000 บาท เป็น 30,000 บาท ถึงเดือน ก.ย. 63

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยถึงมาตรการเพิ่มเติมจากรัฐบาลเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติขยายการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท จากเดิมจ่ายเงินเดือนละ 5,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน ได้ขยายออกไปเป็น 6 เดือน คือ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 จนถึงเดือนกันยายน 2563 สำหรับผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยา ซึ่งจะได้รับเงินจำนวน 5,000 บาท ต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน รวมเป็น 30,000 บาท

เราไม่ทิ้งกัน, www.เราไม่ทิ้งกัน.com,คณะรัฐมนตรี,โควิด-19,โควิด19,นายอุตตม สาวนายน
www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ทั้งนี้ยังคงจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ 9 ล้านคนเช่นเดิม โดยเชื่อว่าผู้ได้รับผลกระทบที่เข้าข่ายจะได้รับการเยียวยา 5,000 บาทเป็นเวลา 6 เดือน น่าจะใกล้ครบถ้วนแล้ว ส่วนจะเพิ่มเติมหรือขยายไปสู่กลุ่มอื่นๆ ต่อไปนั้นเป็นเรื่องของการประเมินสถานการณ์ข้างหน้าต่อไป