ครม.อนุมัติงบจัดซื้อหน้ากากอนามัย 801 ล้านบาท สู้โควิด-19

0

คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง 801 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัย กระทรวงมหาดไทย จะกระจายต่อไปยังประชาชนกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ทุกจังหวัด

วันนี้ 7 เมษายน 2563 ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 801 ล้านบาท เพื่อการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย สอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

ซึ่งการดำเนินการประกอบด้วย
1) การจัดซื้อหน้ากากอนามัย กระทรวงพาณิชย์จัดซื้อโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตตามกำลังผลิตที่มีอย่างเหมาะสม
2) การกระจายหน้ากากอนามัย ให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้จัดส่งหน้ากากอนามัยจากโรงงานผู้ผลิตไปให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อกระจายต่อไปยังประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตามความเหมาะสม

โดยระยะเวลาดำเนินการ เมษายน-ตุลาคม 2563 ณ ปัจจุบันนี้ กำลังการผลิตหน้ากากอนามัยอยู่ที่ 2.3ล้านชิ้นต่อวัน และคาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตได้เป็น2.8ล้านชิ้นต่อวัน ในเดือนพฤษภาคม

ข้อมูลจาก :
ฐานเศรษฐกิจ : ครม.อนุมัติ 801 ล้าน จัดซื้อหน้ากากอนามัย