เปิด 5 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19และเสียชีวิตมากที่สุด

0
โควิด-19,5 อันดับประเทศ,
เปิด 5 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากที่สุด

เปิด 5 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากที่สุด ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 แพร่ระบาดและลุกลามไปยังพื้นที่ต่างๆเกือบทั่วโลก

ทำให้สถานการณ์ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวตเป็นจำนาวนมาก จนมียอดสะสมผู้ติดเชื้อทั่วโลกทะลุ 1.3 ล้านคนเมื่อไล่ดูก็ปรากฏว่ามี 5 ประเทศที่มีประชาชนเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุดในโลก ข้อมูล 7 เมษายน 2563 โดยพบว่า

5 อับดับประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด
อันดับ 1. ประเทศอิตาลี มียอดผู้เสียชีวิตสูงสุดในโลกถึง 16,523 ราย
อันดับ 2. ประเทศสเปน มียอดผู้เสียชีวิตจำนวน 13,341 ราย
อันดับ 3. ประเทศสหรัฐอเมริกา มียอดผู้เสียชีวิตจำนวน 10,871 ราย
อันดับ 4. ประเทศฝรั่งเศษ มียอดผู้เสียชีวิตจำนวน 8,911 ราย
อันดับ 5. ประเทศอังกฤษ มียอดผู้เสียชีวิตจำนวน 5,373 ราย

5 อันดับประเทศที่มีผู้ป่วยสะสมมากที่สุด
อันดับ 1. ประเทศสหรัฐอเมริกา มียอดผู้ป่วยสะสม 367,004 ราย
อันดับ 2. ประเทศสเปน มียอดผู้ป่วยสะสม 136,675 ราย
อันดับ 3. รายประเทศอิตาลี มียอดผู้ป่วยสะสม 132,542 ราย
อันดับ 4. ประเทศเยอรมัน มียอดผู้ป่วยสะสม 103,375 ราย
อันดับ 5. ประเทศฝรั่งเศษ มียอดผู้ป่วยสะสม 93,010 ราย

กราฟแสดงยอดผู้ป่วยผู้เสียชีวิตทั่วโลก โควิด-19

ที่มาจาก Worldometer